Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig vikariat som overlege i 100% stilling ved Anestesiavdelingen avdeling Orkdal.

Vikariatets varighet vil være opp til et år.

Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Sykehuset har akuttfunksjon for ca. 85 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi, og har til sammen 86 senger innenfor kirurgi, ortopedi, generell medisin og gynekologi. Orkdal Sjukehus ligger 40 km fra Trondheim med gode buss- og veiforbindelser.
Anestesiavdelingen ved St Olavs hospital Orkdal yter anestesiservice til gastrokirurgi , urologi,  gynekologi og ortopedi, totalt 3500 anestesier per år.

Anestesilegene ved Orkdal sjukehus bistår i tillegg ved behandling av pasienter ved overvåkingsavdelingen KOVA og i akuttmottak og deltar p.t i 8 delt vakt.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i daglig drift og yte anestesiservice til elektiv og akutt kirurgi
 • Teambasert arbeid i akutt og elektiv virksomhet
 • Bistå i behandling av pasienter i akuttmottak og på KOVA
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver, kvalitets og forbedringsarbeid
 • Den som tilsettes forutsettes å delta i 8-delt vakt ved Orkdal sykehus med aktiv vakt til kl 21 på hverdager, hjemmevakt på natt og deretter fri dag etter vakt. Vakt hver åttende helg med aktiv tid til kl 17, deretter hjemmevakt. Utrykningstid på vakt er 30 min, og sykehuset har hybel for den som ikke bor i Orkdal     

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)
 • Gode språkkunnskaper i norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Interesse for kvalitetsarbeid og forskning
 • Interesse for å arbeide i lokalsykehusmiljø

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Gode teamegenskaper og evne til å lede team

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
 • Varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og travelt miljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsa Susanne Askim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72575722
E-post: Asa.Susanne.Askim@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesiavdelingen - leger, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St Olavs hospital HF
Sjukehusvegen
7300 Orkanger