Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ålesund sjukehus ligg ved fjorden, med flott utsikt til Sunnmørsalpane, og kort vei både til natur og byliv. Ålesund sjukehus er det mest differensierte sjukehuset i Helse Møre og Romsdal HF.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda - Radiologi Ålesund har 13 overlegar og 8 LIS, med eit ungt og engasjert kollegium. Radiologi Ålesund har totalt 97 tilsette.

Maskinparken består av 2 MR, 2 CT, 3 ultralyd, 4 konvensjonelle røntgenlabber, intervensjonslab og brystdiagnostikk. I tillegg har Radiologi Ålesund nukleærmedisin med SPECT/CT og PET/CT. Med den første 6-rings PET/CT i Norge!

Radiologi Ålesund har ledig fast stilling for radiolog, med oppstart snarast.

Arbeidsoppgåver

 • Generell radiologi, inkludert MR, CT og ultralyd.
 • Vere en aktiv pådrivar til fagutviklinga i samarbeid med kompetente og engasjerte kollegaer.
 • Overlegar har bakvakt ca kvar 11. helg, samt ei bakvakt på kveld annankvar veke.

(LIS har døgnkontinuerlig vakt)

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i radiologi.
 • Må mestre norsk  språk, skriftleg og muntleg 

Personlege eigenskapar

 • Vere engasjert i arbeidsoppgavene
 • Kunne medvirke til et godt arbeidsmiljø
 • Kunne trivast med teamarbeid
 • Arbeide målretta og løysingsorientert

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Sterkt tverrfaglig samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldende overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentlig pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jenni Mari Hildre Dimmen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 70105536
E-post: jenni-mari.dimmen@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund