Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du vere med på laget vårt?

Seksjon for medisinske legar i Klinikk SNR - Kristiansund sjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering innan indremedisin. Vikariatet er ledig foreløpig i 1,5 år med moglegheit for forlenging. Vikariatet tel som ein del av spesialistutdanninga, og gjer det vidare mogeleg med spesialisering innan ein av dei åtte tradisjonelle indremedisinske spesialitetane.

Vi vil sørgje for at du tilegner deg læringsmål og ferdigheiter både innanfor indremedisinske fag ved rotasjon på sengepost, og ved å delta i poliklinisk aktivitet også innanfor indremedisinske fag. LIS 2/3 legar deler sekundærvakta. Avdelinga ønskjer gjerne å leggje tilrette for at ein av legane i spesialisering kan ha 20-40 % stilling ved Aure rehabiliteringssenter. Medisinsk avdeling i Kristiansund har eit aktivt og velfungerande kollegium av spesialistar og legar i spesialisering (LIS). Legar ved medisinsk avdeling har ansvar for pasientar innanfor ulike fagområder som hjarte- og lungesjukdomar, fordøyelsessjukdomar, medisinsk kreftbehandling og hematologi, hjerneslag, nyresjukdomar og geriatri. Avdelinga har òg ansvaret for overvakingssenger på felles intensivavdeling, samt mottak og vurdering av pasientar i akuttmottak. 
Avdelinga har spesialistar i generell indremedisin med greinspesialitetar innan gastroenterologi, lungemedisin, hematologi, kardiologi, geriatri og nefrologi. Avdelinga har òg LIS1-legar og studentar frå NTNU.  

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevarar, og ev anna relevant dokumentasjon må leggast ved søknad på stilling som lege i spesialisering. 

Derfor kjem du til Kristiansund!

 • Kristiansund er perla på Nordmøre med naturskjønn beliggenhet ut mot havet 
 • Hyggeleg småby med eit variert utvalg kaféar og spisestader 
 • Eit rikt kulturtilbod med eige operahus som har fleire oppsetjingar og konsertarrangement kvart år
 • Ein kort biltur unna Atlanterhavsvegen med sin spektakulære beliggenhet og fleire sjarmerande fiskevær
 • Bynær flyplass med fleire daglege avgangar til Oslo og Bergen, og med mogelegheit for vidare flybytte
 • Eit godt sosialt miljø 

Les meir om Kristiansund og Nordmøre her

Arbeidsoppgåver

 • Delta i etablerte vaktordningar og i avdelinga si drift
 • Mogelegheit for forskning
 • Undervisingsoppgåver må påreknast

Kvalifikasjonar

 • Norsk legeautorisasjon
 • Godkjent turnusteneste/ LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggjast til grunn for tilsetjing i LIS 2/3 stilling
 • Må meistre norsk både skriftleg og munnleg
 • Relevant sjukehuserfaring
 • Erfaring frå tverrfagleg samarbeid

Personlege eigenskapar

 • Du er pasientorientert 
 • Du er sjølvstendig og beslutningsdyktig 
 • Du er fleksibel, positiv og endringsorientert
 • Du har gode kommunikasjonsevner og er ein god teamarbeidar

Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting. 

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Åge Austheim
Tittel: Seksjonsleiar
E-post: Age.Austheim@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Herman Døhlens vei
6508 Kristiansund
Søk på stillingen