Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du klar for nye utfordringer i Telemark?

Vi søker etter nye legekollegaer som vil være med på laget og bidra til gode tjenester for Porsgrunn kommunes innbyggere.

Porsgrunn kommune satser på fastlegene og utvider antall hjemler. Vi har ledig hjemler som selvstendig næringsdrift og kommunal ansettelse.

Vi har en befolkning på 36.500 innbyggere og 43 fastlegehjemler. Vi er godkjent som utdanningsvirksomhet for hele Alis-løpet og har egen kommunal legevakt under utvikling. Legevakten har ansatt 3 kommunale leger for å gi fastlegene lav vaktbelastning på legevakten, med mulighet for flere vakter dersom du ønsker det. 

Vi gir deg en god start med  å tilby gode økonomiske vilkår og tilskuddsordninger.

Telemark er et Norge i miniatyr, med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells og med konkurransedyktige boligpriser. Porsgrunn har et rikt kulturliv, og et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Vi gir gode tjenester til våre innbyggere i alle livsfaser. Til sammen gjør dette området til et godt og attraktivt sted å bo.

Vi har ledige hjemler:

Heistad Legekontor: Ledig Alis stilling. Pridok blir brukt som journalsystem.  Heistad er et veletablert legesenter med 11 fastleger og Lis 1 lege. De er samlokalisert med Heistad fysioterapi. Legesenteret ligger i et attraktivt område med kort vei til skole, barnehage, butikker og nærhet til sjøen. På Heistad legekontor jobber det  flere spesialister og leger under spesialisering. Oppstart 1. mars.

Stridsklev legekontor:  Her er det ledig en privat hjemmel fra 1. mars  og nyopprettet hjemmel fra august/september 2023.  Hjemmelen har 980 pasienter og de bruker Pasient Sky som journalsystem. Legekontoret er under utvikling, de pusser opp, bygger ut og de øker antall hjemler. Legekontoret ligger ca. 5 km fra sentrum, med gode bussforbindelser til byen. Bydelen har egen barneskole, svømmehall og butikkfasiliteter.

Friisebrygga:  Ledig privat hjemmel. Listen har 840 pasienter og legesenteret bruker Pasient Sky.  Legesenteret har 7 hjemler i tillegg til en LIS1-stilling. Legesenteret  ligger sentralt i Porsgrunn sentrum, med kort vei til buss og togforbindelse. Her benytter du egen parkeringsplass. Oppstart 1. mars.

 

Det er mulighet for Alis-løp i alle stillinger. Vi legger til rette for gode Alis-løp med tilpasset listestørrelse og tilskuddsordninger til kurs og veiledning. Som Alis lege kan man velge mellom kommunal lønn eller drifte som privat næringsdrivende.  Vi kan tilby et faglig og sosialt stimulerende miljø.

Du søker på alle stillingene i samme skjema. Spesifiser i søknaden din hvilke stillinger du ønsker.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Legene må delta i kommunal legevakt
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer pr. uke kan pålegges

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode veiledere
 • Etableringstilskudd
 • Tilbakekjøpsgaranti
 • Økt basistilskudd
 • Alis stilling med kommunal lønn og 20% av inntektene
 • Tilskuddsordninger for selvstendig næringsdrift og kommunalt ansatte Alis leger
 • Gode kompensasjonsordninger for vakter ved legevakten.

 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til stillingen!

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Line Kamilla Heimstøl
Tittel: Legevaktsoverlege
Telefon: 92880876
Navn: Jan-Arne Hunnestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 922 82 025
Navn: Mona Johnsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97106844
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Porsgrunn Kommune 
Rådhusgata 7
3915 Porsgrunn