Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Hva ønsker vi ?

Vi søker spesialist i psykiatri, 100 % stilling til Tidlig intervensjon og Rehabilitering (TiRe), vår spesialpoliklinikk for psykoselidelser og bipolar 1. Hvis du har interesse for psykoselidelser, og ønsker å være med på å bedre tilbudet til denne pasientgruppen, er dette stedet for deg.

Vi tenker oss en initiativrik overlege med interesse for psykosefeltet.

Hvem er vi ?

TiRe er en av ti seksjoner ved DPS Groruddalen. Seksjon TiRe  består av  to polikliniske team og ett ambulant team. Seksjonen er bemannet med fem overleger, fire psykologspesialister, en lege i spesialisering, åtte spesialsykepleiere, tre psykologer, og en klinisk sosionom,. DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud, Stovner og Nittedal kommune.

Stillingen er tilknyttet et av de polikliniske teamene i seksjonen. Pasientene er i behov av tett oppfølging fra både spesialisthelsetjenesten og 1.linjetjenesten, slik at det er tett samarbeid med ulike instanser. Teamet består i dag av to overleger, to psykologspesialister, to psykologer og tre spesialsykepleiere samt tilgang til sosionomstøtte i seksjonen.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.
 

Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i teamet, internt i DPS og eksternt i forhold til våre samarbeidspartnere
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt TPH uten døgnopphold og på dom
 • Ansvar for vurdering, utredning og behandling.
 • Bidra i miniteam rundt pasientene
 • Ha fokus på somatisk helse, levevaner og behandling med legemidler
 • Gi individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Delta i familie- og nettverksarbeid
 • Deltagelse i divisjonens bakvaktsordning hvis ledig vaktlinje
 • Deltakelse i avdelingens bakvaktsordning
 • Veilede LIS

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss en psykiater med interesse for psykosefeltet og erfaring med tvangsvedtak
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Faglig oppdatert

Personlige egenskaper

 • Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, fleksibilitet og selvstendighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Oppbygging av sakkyndigkompetanse
 • Muligheter for deltakelse i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedring
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Gratis parkering
 • Kort vei til off.kommunikasjon
 • Vi ligger sentralt til, i nærheten av Grorud senter
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Tom Molvig
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22168200/90948882
E-post: tom.molvig@ahus.no
Navn: Ajmal Hussain
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22168200 / 450 30 610
E-post: ajmal.hussain@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPS Groruddalen
Rosenbergveien 15
0963 Oslo