Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Tønsberg kommune søker fastlege i fast stilling. Ønsker du å bo og/eller arbeide i Tønsberg? Vi søker etter en dyktig og engasjert fastlege.

Re legekontor:
 • 4 fastleger samt LIS1-lege
 • 4 dyktige og godt kjente helsesekretærer
 • 3 kurative dager
 • Listestørrelse 600 pasienter
 • Godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium
 • Arbeidsmiljøet ved legekontoret beskrives som svært godt
 • Pridok journalsystem
 • Confrere videokonsultasjoner gir mulighet for hjemmekontorløsning.
 • Godt etablerte rutiner med et fungerende kvalitetssikringssystem.
 
 
Vi ønsker deg:
 • Under spesialisering, spesialist i allmennmedisin eller annen spesialitet.
 • Norsk autorisasjon
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode samarbeidsevner, stor interesse for faget allmennmedisin samt personlige egenskaper og holdninger til god pasientbehandling
 • God muntlig og skriftlig kunnskap i norsk
 • Politiattest

Tønsberg kommune er opptatt av å gi nye fastleger en best mulig start.
 
Vi tilbyr:  
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med ALIS-tilskudd
 • Etableringstilskudd på 300.000 kr ved kjøp av hjemmel.
 • Kompensasjon ved fravær pga sykt barn
 • Liten grad av tilplikting til kommunale oppgaver.
 • Stillingen innbefatter deltagelse ved Tønsberg regionen legevakt som har lav vaktbelastning og stor grad av fleksibilitet
 • Veiledning og oppfølging ved oppstart
 • Opplæring i drift av næring
 • Råd og veiledning i forhold til drift / taksting
 • Listelengde kan diskuteres
 • Kommunen har en sak om strakstiltak for fastlegene som skal opp i Kommunestyret 02.11.Det gjelder blant annet økt tilskudd til fastleger i påvente av tiltak fra Staten. Ta kontakt for nærmere informasjon.
.  
Tiltredelse etter avtale

 
Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.
Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Re legegruppe i Tønsberg
Kontaktperson
Navn: Ann-Magritt Wang Austad
Telefon: +47 41424147
Arbeidssted
Revetalgata 52
3174 REVETAL