Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du på jakt etter en spennende lederstilling? 

Vi har utvidet vår allmennpoliklinikk og styrker tjenesten med ny seksjonsleder. 

Vi søker en seksjonsleder som ønsker å være med på å utvikle og forme våre poliklinikker videre. Vi vektlegger gode relasjoner innad i organisasjonen og til våre samarbeidspartnere.

1 stilling i 100 % fast som seksjonsleder ved Allmennpoliklinikken i Seksjon 1, ved Nidaros DPS.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

I allmennpoliklinikkene ved Nidaros DPS er vi i gang med flere utviklingsprosjekter som gir mulighet for varierte oppgaver, stor påvirkningsmulighet og faglig utvikling. Vi planlegger å etablere et eget nevroteam og et team for sammensatte lidelser (allmenn FACT). Fag- og kompetanseutvikling, innovasjon og forskning er sentralt i vårt arbeid. Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø med fokus på mestring og utvikling.  Som leder på enheten får du ansvar for faglig utvikling, veilede, støtte og utfordre dine ansatte til å gi god pasientbehandling.

Seksjonsleder er direkte underlagt seksjonssjef. Seksjonsleder deltar i avdelingssjef sitt lederteam.

Allmennpoliklinikkene har 29,5 årsverk, med god lege- og spesialistdekning. Vi har ansatte med solid kompetanse og erfaring innen ulike behandlingsformer som ISTDP, MCT, CBT, DBT og EMDR for å nevne noe. Variert og bred kompetanse tenker vi er viktig i en allmennpoliklinikk. Utredning, behandling, samhandling, brukermedvirkning, og opplæring er sentrale oppgaver for ansatte i allmennpoliklinikken.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarknesset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi har et eget Lærings og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps  

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar, personalansvar, aktivitetsansvar og økonomiansvar i egen enhet.
 • Forbedringsarbeid og internkontroll.
 • Bidra til evaluering av enhetens faglige tilbud.
 • Bidra til gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt.
 • Følge opp mål og strategier for enheten.
 • Ha ansvar for HMS/kvalitetsarbeid i egen enhet.
 • Seksjonsleder har ansvar for fagledelse på systemnivå, dette innebærer: 
 • Gode inntaksrutiner og pasientflyt,
 • Fordeler fagressurser på enheten,
 • Legger til rette for kompetanseutvikling og inspirerende arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri
 • Psykologspesialist
 • 3 årig helsefaglig utdanning på minimum Høyskole/Universitet - nivå
 • Lederutdanning og ledererfaring er ønskelig
 • Videreutdanning innen  psykisk helse/klinisk psykologi/psykiatri eller annen relevant videreutdanning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten, DPS og poliklinikk er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å skape trivsel i en hektisk  og travel arbeidshverdag
 • Du liker å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Du har erfaring og kunnskap om fagområder som enheten omfatter.

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling, spennende ogsammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg gi opp minst 2 referanser
 •  Vitnemål, attester og autorisasjon må legges ved den elektroniske søknaden

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Liv Sigrun Engvik
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 41 64 19 22
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91111993
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk Helsevern, Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet
Østmarkveien 49
7040 Trondheim
Søk på stillingen