Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kragerø kommune ønsker å være et godt sted å etablere seg som fastlege, og nå har vi to ledige stillinger/ hjemler. Vi vet at du som lege er svært attraktiv for tiden, og at det er mange som ønsker å få deg med på laget. Vi mener likevel at vi kan tilby noe som gjør at du bør vurdere å søke til Kragerø kommune, enten du er nyutdannet, i spesialistløp eller allerede spesialist i allmennmedisin.

På nyåret 2023 vil vi etablere et nytt kommunalt legesenter. Her skal vi samlokalisere drift fra tre ulike legekontorer, som samlet består av 6 fastlegehjemler og 5,3 årsverk hjelpepersonell/ helsesekretærer. Kommunen vil stå som arbeidsgiver og den daglige driften på legekontoret. Her er det to ledige hjemler vi trenger å fylle! Listelengden vil etter sammenslåing være om lag 1050. Listelengde kan diskuteres ved en eventuell tiltredelse.

Vi tilbyr ikke bare jobb i en attraktiv by med fantastiske turmuligheter og en vakker skjærgård. Vi ønsker også å gi deg en god start som fastlege!

Dette innebærer at du:
• Blir en del av et godt, faglig fellesskap, med oppfølging fra kommunen.
• Kan velge om du vil ha fast ansettelse (fastlønn), eller om du vil være selvstendig næringsdrivende.
Som selvstendig næringsdrivende vil du få en 0-avtale med kommunen.
• Får tilbud om kurs og seminarer som gjør deg godt rustet til jobben.
• Du har god mulighet til kommunale oppgaver dersom du ønsker det, herunder også legevakt.

Kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som lege.
• Godkjent turnus - LIS1.
• Spesialisering i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller ønske om spesialisering (ALIS-løpet).
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Det er krav om politiattest.

Personlige egenskaper
• Du har gode samarbeidsevner, og stor vilje til å bidra til et godt samarbeid på legesenteret, samt med andre deler av helsetjenesten.
• Du tar din del av ansvaret for kollegial drift av legesenteret.
• Du har en genuin interesse for mennesker og deres helse- og livssituasjon.
• Interesse for primærhelsetjenesten og allmennmedisin.
• God arbeidskapasitet.

Vi tilbyr
• Trygt og åpent arbeidsmiljø, med fokus på trivsel.
• Inkluderende og sterkt fagmiljø.
• Erfarne og dyktige helsesekretærer.
• Trivelige sjønære lokaler.
• Tilrettelegging av ALIS- løp og kurs/ veiledning med hensyn til næringsdrift ved behov.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Brynhild Braut
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 41672313
Navn: Merete Kimestad
Telefon: +47 91678065
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gamle Kragerøvei 30 og 32
3770 KRAGERØ