Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig vikariat som fastlege ved Malm legekontor i Steinkjer kommune med fastlønn i perioden 1.2.23 – 17.4.2023 pga permisjon. Det er mulighet for 8.2–avtale, hvor basistilskuddet dekker driftskostnadene for legen. Det må fremgå av søknaden hvilket alternativ søker ønsker. Malm legekontor er et kommunalt drevet legekontor.

Om Malm
Malm legekontor ligger på Malm i Steinkjer kommune. Tettstedet har 1100 innbyggere og ligger 2,5 mil nordvest for Steinkjer (kjøretid ca. 20 minutter på helt ny fylkesvei). Malm er en gammel gruvelandsby. En del av bygdas historie er gjort kjent med den populære teaterforestilling «Eplene i Messehagen» som settes opp ved Gruveteateret hvert 2. år. Malm, og nabotettstedet Follafoss, er nå fremtidsrettede industribygder med flere hjørnesteinsbedrifter. Det foregår blant annet en stor satsning på et nytt settefiskanlegg på industriområdet Tjuin. Malm, Follafoss og Verrastranda, som den mest vestlige og minste bygda heter, har videre rikelig med turmuligheter, både sommer og vinter. Trimturer, jakt, fiske, preparerte løyper og rekreasjon ligger åpent like foran deg!

Om hjemmelen
Malm legekontor er et moderne, veldrevet og velutstyrt legekontor hvor du vil jobbe sammen med to andre fast ansatte leger, hvorav en er spesialist. På forkontoret og laben jobber det to erfarne sykepleiere og én helsesekretær. Kontoret holder til på Malm helsesenter. I samme bygning finner du også Malm sykeheim, hjemmesykepleien og helsestasjonen, i tillegg til tannlege og fysioterapeut. Av utstyr har legekontoret bl.a. ultralyd, EKG, spirometri og celleteller. Det er egen ambulansestasjon på Malm, og kontoret er opptatt av å bidra så mye som mulig i den akuttmedisinske kjeden. Kontoret benytter Hove Total som journalsystem (nytt i 2021), TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring samt betalingssystem fra Convene. Parkering er gratis utenfor bygget, og det er mulighet for elbillading mens man jobber. Ved pendling dekker kommunen eventuelle bompenger.

Hjemmelen har et listetak på 700 pasienter. Legekontoret har internundervisning annenhver fredag og faste internmøter hver torsdag. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal bistilling på inntil 7,5 time pr. uke.

Som fastlege ved Malm legekontor inngår man i vaktturnus ved Steinkjer interkommunale legevakt.

Legevakta er døgnåpen og holder til i nye lokaler i Helse- og Beredskapshuset på Nordsileiret på Steinkjer. For tiden fordeles vakter mellom 23 leger, og det er gode muligheter for både flere og færre vakter enn det som er oppsatt. Steinkjer kommune jobber for tiden med å få inn egne daglegevakter for ytterligere å redusere vaktbelastning på fastlegene. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere døgnet rundt. Brannvesen og ambulanse befinner seg i samme bygg som legevakten.

Kvalifikasjoner
 • Det søkes etter en lege med interesse innen allmennmedisin. Søker kan være spesialist i allmennmedisin eller ha et ønske om å spesialisere seg i allmennmedisin (bli LIS3)
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og i legevakt
 • Søker bør ha kjennskap til norsk helsevesen og norsk helselovgivning
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Godkjent politiattest må fremlegges ved oppstart
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten og/ eller allmennpraksis er en fordel, men ikke et krav
Steinkjer kommune er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende Allmennlegeutvalg (ALU), samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende Samarbeidsutvalg (SU).

Vi kan tilby:
 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Å få være fastlege i distriktet, men med trygge rammer i en kommune med god tilgjengelighet på ambulanse, og relativt korte avstander til sykehus (Namsos og Levanger)
 • Gode lønnsbetingelser. Ved fastlønn: 918 000 - 1 080 000 kr/ år. Lønn kan forhandles.
 • Ved næringsdrift: Stimuleringstilskudd i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av legekontoret.
 • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær pga. kurs og veiledningsgruppemøter.
 • Veiledning under et mulig LIS3-løp, med veileder og supervisør.
 • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Siden Malm legekontor er et kommunalt drevet legekontor, overtar ny fastlege praksisen kostnadsfritt.


Spørsmål vedrørende praksisen kan rettes til fastlege Mats Erik Klæbu, mailadresse: m_klaebu@hotmail.com eller på mobil nr. 412 93 244
 
Spørsmål vedrørende vikariatet, rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum:
E-post: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
Telefon: 928 39 575 

Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside:
https://2018011.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4578558173?link_source_id=0
 
Søknad må inneholde CV, kopi av autorisasjon, minst to referanser, e-postadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 14.11.2022
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mats Erik Klæbu
Tittel: Fastlege
Telefon: 412 93 244
E-post: m_klaebu@hotmail.com
Navn: Karin Grøttum
Tittel: Enhetsleder legevakt og legetjenester
Telefon: 928 39 575
E-post: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Malm legekontor
Sandbakken 1
7790 MALM