Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

UNN har ledige vikariater for lege i spesialisering i øyesykdommer. Tiltredelse så snart som mulig. Vikariatene varer i 6 måneder, med gode muligheter for forlengelse til over sommeren 2023. Det er svært sannsynlig at det lyses ut faste LIS-stillinger i løpet av første halvår 2023.

Øyeseksjonen i NKØØ er en del av NOR-klinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for en lang rekke kirurgiske og medisinske spesialiteter og sammensatte pasientforløp. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN, men har også ansvar for store deler av rehabiliteringsforløpene i UNN.

Øyeseksjonen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Ved Øyeseksjonen er det et godt arbeidsmiljø og LIS kan gjennomføre hele utdanningsløpet innen øyesykdommer. Se også Utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Moderne utstyr

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Terje Christoffersen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 77669467
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9038 Tromsø