Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kreftavdeling og senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandling og palliativ virksomhet i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen
består i dag av stråleterapienheten, kreftenhet Gjøvik, kreftenhet Lillehammer og et lindrende senter med palliative team på Gjøvik og Lillehammer. Palliativt team sørger for støttende og lindrende behandling til pasienter både på sengeposter og gjennom poliklinisk og ambulant virksomhet. De fleste pasientene har kreftdiagnose, men det er også et tilbud til  pasienter med kort forventet levetid innen andre diagnosegrupper. Den palliative behandlingen utøves i tett samarbeid med bl.a. sykepleiere tilknyttet teamet, prest, sosionom og fysioterapeut, samt primærhelsetjenesten. Det er også et tett samarbeid med det palliative teamet på Gjøvik.

Ved sykehuset på Lillehammer er det ledig vikariat som lege ved senter for lindrende behandling / palliativt team. Vi vil kunne være fleksible med både stillingsstørrelse (fra 20 til 100%), varighet (fra 3 til 6 mnd.) og oppstartstidspunkt (fra dags dato til 1 januar-23) på vikariatet. 

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn sengepost
 • Polikliniske konsultasjoner
 • Pårørendesamarbeid
 • Fagutvikling 
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten
 • Ambulant behandling 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Interesse, og gjerne erfaring, for palliasjonsfaget
 • Minimumskrav er godkjent LIS1 (tidligere turnus), det vil si LIS1 lisens eller autorisasjon etter gjennomført turnus
 • Ønskelig med klinisk spesialitet, men LIS 2/3 leger / leger med erfaring kan også søke.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk (Norsk, Svensk eller Dansk), med gode skriftlig og muntlig evner.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel 
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet       
 • Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt    

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Hyggelig arbeidsmiljø. 
 • Arbeid på dagtid, ikke vakt på kveld og helg.

Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Svein Ove Husnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90198895
E-post: svein.ove.husnes@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer