Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser fordelt på 3 enheter. To psykoseenheter og en lokal sikkerhetsenhet. Seksjonen tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Seksjonen tilbyr også judisielle observasjoner. Vi er lokalisert på Dikemark i Asker kommune.

Seksjonen har ledig ett års vikariat.

Arbeidsoppgaver
 • Mottak, utredning og behandling av pasienter
 • Journalskriving
 • Registreringer i DIPS og Metavision
 • Inngår i 9-delt vaktordning på Dikemark-området
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Søkere bør ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turs). Lege uten turnus kan også vurderes.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har erfaring og interesse for fagområdet
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i sykehuset blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ruth Katharina Vieler
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 230 66 200
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4578236063
Arbeidssted
Dikemark
Sykehusveien 15
1385 Asker