Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinskfaglig virksomhet består av avdelingene Smittevernkontoret, Samfunnsmedisinsk avdeling og Avdeling kommunale allmennleger og spesialistutdanning. Sistnevnte avdeling dekker legetjenester i fengsel, migra, helsestasjon, rusakutt, og ved kommunens sykehjem og helsehus. Medisinskfaglig virksomhet administrerer også fastlegeordningen, 86 fastleger på 23 legesentra.
 
Da flere av våre dyktige leger i Avdeling kommunale allmennleger og spesialistutdanning skal ut i foreldrepermisjon, trenger vi vikarer i 100% stillinger i 1 år, med mulighet for forlengelse/fast ansettelse. Vi er en sterk faggruppe på over 20 leger, vi har fadderordning og et kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær. Vi har ukentlige møteplasser for fagdiskusjoner og praktisk informasjon. Drammen kommune legger fra første dag meget godt til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin,.
 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, behandling og oppfølgning av pasienter, samt kommunikasjon inn mot pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler av primærhelsetjenesten
 • Bidra i fag- og kvalitetsutvikling av de kommunale legetjenestene
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS1
 • Opptatt av og en bidragsyter for et godt tverrfaglig samarbeid
 • Er opptatt av å yte en best mulig legetjeneste
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.  Dokumentasjon vedlegges søknaden 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Faglig nysgjerrig og oppdatert  
 • Fleksibel 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil   
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse 
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Mentor i en oppstartsfase
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Ansvar og mulighet for egenutvikling
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som ser viktigheten av å dele kunnskap
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II
 • Natur og idrettsanlegg som innbyr til aktivitet
 • Tiltredelse etter avtale
 Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. 

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Synnøve Nyaas
Tittel: Avdelingsleder Helsetjenester
Telefon: 974 72 825
Søknad
Søknad merkes: 4576572369
Arbeidssted
Medisinskfaglig virksomhet
Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN