Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ledig fastlegehjemmel ved Holbergsgate legesenter.
Listestørrelse: 1300 pasienter, med mulighet til å redusere til 900 pasienter ved oppstart.

Holbergsgate legesenter er et veldrevent fastlegekontor der det jobber 5 leger i selvstendig næringsdrift, 1 nyansatt ALIS lege og 5 helsesekretærer i 480 % stillinger. Arbeidsmiljøet ved legekontoret beskrives som svært godt. Legesenteret ligger i sentrum og holder til i moderne lokaler. Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium. Det benyttes infodoc journalsystem, og det er mulighet for hjemmekontor.

Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør ca. 2 vakter per måned.
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon.
 • Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring
 • Samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter vil bli vektlagt

Vi tilbyr

ALIS-vilkår for næringsdrivende; Dersom du ikke er spesialist vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Leger under spesialisering gis økonomisk kompensasjon ved utgifter og fravær relatert til kurs og veiledning
 
Skien kommune har også ekstra støtteordninger for fastlegeordningen utover dette:

 • Ved kjøp av praksis gir kommunen inntil 300 000 i etableringstilskudd til deg.               
 • Tilbakekjøpsgaranti                                                                                                                                         
 • 8.2 avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært       basistilskudd. Varighet for dette rekrutteringstiltaket er i inntil 2 år.                                                 
 • Forsterket basistilskudd med 30 % per listepasient inntil 1000 listepasienter                            -        
 • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
 • Det planlegges etablert flere nye fastlegehjemler, som gjør det lettere å redusere antall listepasienter
 • Svært gunstig ALIS avtale med bla praksiskompensasjon ved kurs, økt tid til veiledning, bedre dekningsgrad av  kurs utover det man får av fondene osv.    
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Silje Victoria Solbakken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4792636809
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Kirkegata 1
3717 Skien