Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune har ledig 4 fastlegehjemler i næringsdrift.
Vennligst skriv i søknaden hvilke(n) stilling du søker på.
Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca.2 vakter per måned. Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt. 

Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt. 
Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialitet i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp. 
Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Legepraksis er økonomiske og faglige fellesskap, og det forutsetter at hjemmelshaver inngår i gjeldende internavtaler. 

Kontaktperson Sandnes kommune: 
Kommuneoverlege i Sandnes, Guro Hafnor Røstvig, telefon 51 33 74 55
epost: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no

Fastlege på Spir Helse
Ledig fra 1.januar 2023: 
Næringsdrift: Fastlegehjemmel som per i dag har 700 listepasienter tilknyttet Spir Helse. Spir Helse ligger sentralt i Sandnes sentrum og har per dags dato 4 fastleger på senteret.  
Kontaktpersoner: 
Nåværende hjemmelshaver Monika Usowicz- Kogut, telefon 93926009
Leder på Spir Helse, Elisabeth Heigre telefon 928 06 182

Fastlegeliste ikke tilknyttet legesenter
Ledig fra 1.februar 2023
Næringsdrift: Fastlegehjemmel som per i dag har 600 listepasienter. Hjemmel er ved utlysning ikke tilknyttet et legesenter. Sandnes kommune ønsker ikke opprettelse av solopraksis, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår i en flerlegepraksis.
Kontaktpersoner:
Nåværende hjemmelshaver Shiva Amiri telefon: 98483061

Fastlege på Ganddal legesenter
Ledig fra 1.mars 2023
Næringsdrift: Fastlegehjemmel som per i dag har 1250 listepasienter tilknyttet Ganddal legesenter. Ganddal legesenter har 5 fastleger og 1 vikarlege på senteret. 
Kontaktpersoner:
Nåværende hjemmelshaver Ansgar Hatteland e-post: ansgarh@lyse.net

Fastlege på Hanadalen legesenter
Ledig fra  1.april 
Næringsdrift: Fastlegehjemmel som per i dag har 1200 listepasienter, tilknyttet Hanadalen legesenter. Hanadalen legesenter har 6 fastleger på senteret. 
Kontaktpersoner:
Nåværende hjemmelshaver Vidar Øksnevad  telefon 98683508, e-post: vidar.oksnevad@gmail.com

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Legevakter etter oppsatt turnus på Sandnes legevakt
 • Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Rett til trygderefusjon
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Næringsdrift
 • Velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 • Sandnes kommune er registrert utdanningsvirksomhet
 • Rekrutteringstilskudd
 • Gjenkjøpsgaranti de første 3 år med 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000
 • ALIS avtale og tilskudd under spesialiseringsløpet etter Helsedirektoratets ordning
 • Garanti for basistilskudd opp til 800 pasienter i inntil 2 år etter oppstart med listetak på minimum 800 pasienter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Sandnes kommune
Rådhusgata 1
4302 SANDNES