Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Levanger har ca 20.000 innbyggere og er en av åtte kommuner i nedslagsfeltet til Sykehuset Levanger. Levanger ligger ca 80 km nord for Trondheim og 50 km fra flyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1time.
Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.

Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) har 4 avdelinger.
Avdelingene skal innen sitt spesialfelt gi tilbud om utredning/diagnostisering, behandling, pleie og omsorg til kvinner, barn, unge og deres familie. Avdelingene i KBF er:
Avdeling for barn og habilitering, HNT
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, HNT
Avdeling for Gyn/Føde/Barsel, Sykehuset Namsos
Avdeling for Gyn/Føde/Barsel, Sykehuset Levanger

Kvinne- og barnehelseperspektivet er sentralt, det legges vekt på et nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene.
Avdelingen består av sengepost med føde/barselsenger, gynekologiske senger, poliklinikker og dagenhet. Avdelingen skal gi tilbud til kvinner med gynekologiske problemstillinger, fødselshjelp og barselomsorg.

LIS utdanningsløp vil i 3 år av utdanningen foregå ved Gyn/Føde, Levanger og ett år på kirurgisk avdeling ved Sykehuset Levanger. Videre spesialisering gjennomføres i samarbeid med kvinneklinikken på St.Olavs hospital i henhold til individuell utdanningsplan. 

Avdeling for gyn/føde barsel Sykehuset Levanger har et vikariat for LIS-lege i 100 % stilling ledig med tiltredelse så snart som mulig og  tom 31.08.23 med mulighet for forlengelse.

Ved evnt internt opprykk, kan annen LIS-lege stilling bli ledig

Arbeidsoppgaver

 • Generell gynekologi med gynekologisk poliklinikk og operasjoner. Svangerskapspoliklinikk og fødsler ned til uke 30.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste.
 • Interesse og gjerne erfaring fra fagfeltet.
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe mot vår visjon: å være på lag med våre pasienter for deres helse.
 • Faglig engasjement og gode samarbeidsevner både i forhold til pasienter, kollega og andre
 • samarbeidspartnere.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig og faglig evne til å ta egne avgjørelser, evne til å arbeide selvstendig og til å utvise godt faglig skjønn
 • Vilje til å dele kunnskap med andre.
 • Evne til fleksibilitet, initiativ og nytenkning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt             

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende faglige utfordringer 
 • Vi tilbyr et kollegium som er interesserte i faget og ønsker faglig utvikling
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø
 • Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivs- bedrift.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.
  Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Marit Heggdal
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098197
E-post: marit.heggdal@hnt.no
Navn: Gudrun Veske
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098171
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn/Føde Levanger, Klinikk for kvinne, barn og familie
Kirkegata 2
7600 Levanger