Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Skien kommune har vi nå 2 ledige stillinger som sykehjemslege i 40 – 100 % stillingsprosent. Vi søker primært etter en sykehjemsoverlege (spesialist) ved Gulset Sykehjem, der det bor 100 beboere. I kombinasjon med bistillinger ved de andre sykehjemmene kan dette kombineres til en 100 % stilling. I tillegg ønsker vi å ansette ytterligere en kommunal sykehjemslege i stilling fra 40 – 100 %, gjerne som bistilling til annet legearbeid eksempelvis fastlegejobb.
 
I Skien kommunen er det 6 sykehjem for totalt 356 langtidsbeboere. Både fastleger og kommunalt ansatt lege innehar tilsynslegefunksjonen ved disse sykehjemmene.
 
Sykehjemmene i Skien er organisert under fagsjef for heldøgns tjenester i Helse og velferd Skien kommune. På hvert sykehjem er det ansatt enhetsledere. Vi har et svært god faglig forankret fagteam bestående av sykepleier fra hvert sykehjem som jobber med fagprosedyrer og implementering av rutiner. Disse har jevnlige møter og faglig samarbeid med kommuneoverlege kliniske tjenester.
 
Kommunal legetjeneste i Skien består i tillegg av 6 fast ansatte leger ved Skien Helsehus hvor kommunenes korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og KAD (kommunal akutt døgnenhet) er lokalisert. Sykehjemsleger i kommunen vil være tilknyttet det faglig miljøet på Skien Helsehus og delta i internunderisning/smågruppe.
 
Vi søker både leger som ønsker å være sykehjemslege i bistilling/deltidsstilling, gjerne med relevant spesialitet, for eksempel i allmennmedisin, indremedisin eller geriatri. I tillegg leger som ønsker fast heltidsstilling, både spesialister og leger som er under utdanning i allmennmedisin.
 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for legetjeneste til beboere, herunder visitter og fortløpende pasientarbeid
 • Deltakelse på tverrfaglige møter, og pårørendesamtaler
 • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kollegaer,
 • Samarbeid med fagteam, andre kommunale leger, kommuneoverlege kliniske tjenester, samt med eksterne samarbeidspartnere som spesialisthelsetjenesten
 • Delta i fagutvikling og være pådriver for kvalitetsutvikling, herunder forsvarlig medisinering
 • Kvalitet og fagutvikling, inklusive implementering av prosedyrer og internundervisning
 • Sykehjemsoverlege vil ha et overordnet ansvar for kvalitetsutvikling for alle sykehjemmene i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søker som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C1 (Bergenstesten)
 • Erfaring innen geriatri, indremedisin eller allmennmedisin er en fordel
 • Det vil også være aktuelt å ansette lege som er ferdig med LIS1 tjeneste som ønsker å gå inn i ett spesialiseringsforløp i allmennmedisin
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Kommunikasjons- og samarbeidsevne i møte med bruker, pårørende og kollegaer i tjenesten
 • Evne til å jobbe både selvstendig og vilje til å samarbeide
 • Interessert i fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass om legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid
 • Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp i allmennmedisin (ALIS), med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. Tjeneste ved kommunens sykehjem er godkjent for inntil 2 år i spesialistløpet i allmennmedisin.
 • Lønn minimum etter gjeldende avtaleverk
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Meget gode forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Silje Victoria Solbakken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4792636809
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Kirkegata 1
3717 Skien