Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bidra i NAV sitt samfunnsoppdrag?

NAV Arbeid og ytelser har ansvar for saksbehandling og utbetaling av ytelser knyttet til ulike arbeids- og velferdsordninger og består av 11 enheter med om lag 1600 ansatte geografisk spredt over hele landet. Avdelingen Rådgivende legetjenester ligger under enheten NAV Arbeid og ytelser Kristiania og er lokalisert på Tøyen i Oslo. De rådgivende legene bistår saksbehandlere i NAV Arbeid og ytelser og NAV Familie- og pensjonsytelser med trygdemedisinske råd og bidrar til robust og enhetlig forvaltning.


Vi har nå ledig to faste stillinger som rådgivende lege/overlege

Avdelingen Rådgivende legetjenester består i dag av 16 leger med ulike spesialiteter. Hovedoppgaven til legene er å gi trygdemedisinske råd innenfor de ulike ytelsene i folketrygdloven, – først og fremst på områdene sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, yrkesskader/yrkessykdommer, grunn- og hjelpestønad samt pleie- og omsorgspenger. Vi ønsker oss leger med engasjement og interesse for trygdemedisinske spørsmål og for NAV som samfunnsaktør.


Arbeidsoppgaver
 • Være medisinsk rådgiver for saksbehandlere i enkeltsaker. Rådgivningen foregår primært skriftlig og omfatter for eksempel å
  * sikre at det foreligger tilstrekkelig medisinske opplysninger i sakene og eventuelt gi innspill til hvilke opplysninger som må innhentes
  * vurdere om den dokumenterte utredningen eller behandlingen er basert på vitenskapelig og alminnelig anerkjent medisinsk praksis, og at utredningen eller behandlingen er hensiktsmessig og tilstrekkelig sett i trygdemedisinsk sammenheng
  * vurdere om det er årsakssammenheng mellom en skade og den dokumenterte funksjonssvikten
 • Drive opplæring i trygdemedisin rettet mot saksbehandlere og andre i NAV 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, helst med spesialistkompetanse, gjerne innen ortopedi, psykiatri, arbeidsmedisin, fysikalsk medisin eller allmennmedisin. Kandidater med annen kompetanse kan også være aktuelle for stillingen og oppfordres til å søke
 • Bred klinisk erfaring fra pasientrettet arbeid
 • Faglig dyktig, med interesse og forståelse for trygdemedisin og NAVs rolle og målsettinger
 • God kjennskap til anerkjent medisinsk kunnskap og praksis
 • Generelt gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 

Personlige egenskaper
 • Effektiv, analytisk og resultatorientert
 • Omstillingsdyktig/fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å arbeide selvstendig og gjøre vurderinger av til dels komplekse medisinske opplysninger 

Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • God opplæring innen de aktuelle områdene
 • Mulighet for faglig videreutvikling, herunder utdanningspermisjon med lønn etter særavtalen for leger i NAV
 • Arbeidstid for fulltids stilling er 36 timer pr uke
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønn trekkes 2 %)
 • Fleksitidsordning
 • Mulighet for hjemmekontor inntil 40 % av arbeidstiden
 • Tilgang til treningsrom
 • Lønn: kr.  850.000 – 950.000 (stillingskode 0773/ 0207). Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
NAV
NAV Arbeid og ytelser Kristiania Rådgivende legetjeneste
Kontaktperson
Navn: Astrid Thokle Hovden
Tittel: Sjefslege
Telefon: 906 39 034
E-post: astrid.thokle.hovden@nav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hagegata 23
0653 OSLO