Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Indre Fosen ligger rett over fjorden fra Trondheim. Hos oss kan du etablere din praksis kostnadsfritt som selvstendig næringsdrivende lege eller du kan velge å inngå en fastlønnsavtale med konkurransedyktig betingelser som ALIS, eller som spesialist i allmennmedisin. Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon, og har lagt til rette for legenes videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Kommunen samarbeider tett med NTNU der også vår kommuneoverlege innehar en professoratstilling ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. 
Kommunen har to legekontor: ett i Rissa og ett i Leksvik. Begge legekontorene har en høy standard. Kontorene administreres og ledes av kommunen i tett samspill med våre leger. Her vil du få tilgang til alt nødvendig utstyr i et bredt kompetansemiljø, sammen med åtte andre leger i Rissa, fire leger i Leksvik, samt en privat kreftklinikk som er samlokalisert i våre lokaler i Rissa. Avstanden til Trondheim gjør dagpendling enkelt, eller du kan flytte til en av Indre Fosens trivelige bosteder, der kommunen er behjelpelig med å framskaffe bolig.

Arbeidsoppgaver
 • Ordinære fastlegeoppgaver i flotte lokaler med kommunalt ansatte sykepleiere og helsesekretærer.
 • Legevakt er lokalisert ved Rissa legekontor
 • Legevakt er medisinsk ansvarlig på KAD dag, kveld og natt. Legevakter fordeles proporsjonalt mellom legene. Ønsker en større/mindre mengde legevakter er det mulighet for det.
 • Legesenteret bruker journalsystemet SystemX, men vil gå over til Helseplattformen når den er klar for implementering.
 • Kommunen kan tilplikte lege inntil 7,5 timer pr uke til kommunalt offentlig arbeid.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som:
  • Lege som er spesialist i allmennmedisin, eller
  • Lege med godkjenning som allmennlege.
  • Leger under veiledning med gjennomført LIS1 er også velkommen til å søke.
 • Tilstrekkelig kurs for å kunne ta selvstendig legevakt er ønskelig, men kommunen vil legge til rette for gjennomføring av kurs ved behov.
 • Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Må ha førerkort klasse B.
 • Det blir stilt krav om politiattest i tråd med helsepersonelloven.
Personlige egenskaper
 • Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og god kommunikasjons- og samarbeidsevner med både pasienter, kolleger, hjelpepersonell og andre i organisasjonen.
 • Håndterer godt elektroniske verktøy
 • Høy faglig standard
Vi tilbyr
 • Gode økonomiske betingelser
 • Kommunen stiller med EPJ system, alt nødvendig medisinsk teknisk utstyr og erfarne medarbeider/hjelpepersonell
 • Godt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte
 • Gjennom vårt samarbeid med andre kommuner på Fosen, har vi lagt til rette for at deler av din sykehuspraksis i ALIS utdanningen kan gjennomføres samtidig som du ivaretar dine pasienter.
 • Faste "fredagsmøter" for faglig utvikling og diskusjon mellom alle leger.
 • Fastlegehjemler med listestørrelse på mellom 850-1000, drøfte ved overtakelse.
 • Lokal gunstig avtale for godtgjøring på legevakt
 • Lønn etter avtale
 • Kommunen kan ved behov stille bolig til disposisjon i de første seks månedene etter ansettelse/etablering
 • Fantastiske naturmuligheter og samtidig nærhet til storby 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Fosen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Monica Otnæs
Tittel: Virksomhetsleder legetjenesten
Telefon: (+47) 959 40 202
Navn: Andre Sagmo
Tittel: Enhetsleder Helse- og velferdstjenester
Telefon: (+47) 917 60 254
Arbeidssted
Årnsetveien 35
7100 RISSA