Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Målselv kommune (ca. 6600 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!


Legetjenesten i Målselv kommune er fordelt på to kontorer:
  • Øverbygd legetjeneste, v/Holt helsehus, Øverbygd, med 2 fastlegeavtaler og 1 LIS-1 lege.
  • Andslimoen legetjeneste, v/Målselv Helsesenter, Bardufoss, med 9 fastlegeavtaler og 2  LIS-1 leger
Legeavtalen er tilknyttet Andslimoen legetjeneste v/Målselv Helsesenter, Bardufoss. Andslimoen legetjeneste kan tilby et meget godt og aktivt fagmiljø med ukentlig smågruppevirksomhet. Legetjenesten har medisinske studenter fra Universitetet i Tromsø 6 mnd. i året og har bred erfaring i veiledet utdanning for spesialiteten allmennmedisin. Pr. i dag har legeavtalen en liste på ca. 600 pasienter. Legeavtalen inngår i interkommunal legevaktordning på Setermoen i Bardu kommune med p.t. 23-delt legevakt Kommunen kan tilplikte inntil 7,5 timer til faste kommunale legeoppgaver (jfr. ASA 4310). Ved tildeling av legeavtalen kan det enten inngås individuell avtale om allmennpraksis (privat) eller tilsetting i 100 % kommunal stilling.

LEGEHJEMMEL
100% legehjemmel v/Andslimoen legetjeneste. 

Tiltredelse etter avtale.

Avtaleinnehaver har ansvar for 600 listepasienter.
Det er i dag 9 fastlegeavtaler og 2  LIS-1 leger ved legekontoret.                       
Krav til søker: 
  • Utdannet lege med norsk autorisasjon 
  • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin
Personlige egenskaper:
  • Personlig egnethet
  • Samarbeidsevne 
  • Faglig dyktighet vil bli vektlagt
Vi tilbyr:
  • En faglig utfordrende stilling
  • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Tilsettings-/tildelingsvilkår:
Vilkår innenfor rammene av sentrale avtaler mellom Dnlf og KS.

Politiattest:  
I  h.h.t. helsepersonellovens § 20a kreves det politiattest av den som tildeles hjemmelen.  Denne framlegges før tiltredelse.
Stillingen kan kombineres med f.eks jobb i Forsvaret.
Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.
Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.
 
Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Målselv kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Lavik-Askim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 452 43 173
Navn: Siv-Hege Severi
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 934 68 845
Arbeidssted
Målselv helsesenter
Fagerlidal 397
9325 BARDUFOSS