Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved ortopedisk avdeling, seksjon for kne- og skulderkirurgi utlyses en fast stilling som overlege, da seksjonen utvides med en overlegestilling . Vi ønsker en dyktig spesialist med interesse for, kompetanse og erfaring innen kne- og/eller skulderkirurgi. Tiltredelse etter avtale.

Ort. avdeling er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 4 seksjonsoverleger, 18 overleger og 6 LIS i gjennomstrømningsstillinger. Avdelingen har gruppe 1 status i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning og etter ny ordning høyspesialisert kompetanse innen Artroskopisk kirurgi, Kneprotesekirurgi, Hofteprotesekirurgi, Ryggkirurgi og Fot- og ankelkirurgi. Seksjon for kne- og skulderkirurgi har 1 seksjonsoverlege, 6 overleger og 1-2 LIS i gjennomstrømningsstilling. 

Ved ortopedisk avdeling drives ren elektiv virksomhet med store pasientvolum innen flere diagnosegrupper. Vi har stort fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet, og avdelingen har for tiden 8 leger med PhD, 2 PhD-kandidater og 2 leger i oppstart av PhD-prosjekter.  

Arbeidsoppgaver

 • Daglige rutiner og arbeidsoppgaver består av morgenundervisning, visittgang, poliklinikk og operasjoner. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon og godkjenning som spesialist i ortopedi.
 • Det ønskes søkere med spesiell interesse for, kompetanse og erfaring innen kne- og/eller skulder-kirurgi som kan være med på å videreutvikle sykehuset innen fagområdet.
 • Det legges vekt på relevant kompetanse (ev. forskningskompetanse) / erfaring og personlige egenskaper. 

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.
 • Har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og er faglig oppdatert.
 • Arbeider godt selvstendig og i team.
 • Motivert og ønsker å bidra til å utvikle sykehusets virksomhet innen fagfeltet.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Høy fagkompetanse og aktivt forskningsmiljø. Selvstendig arbeid.
 • For tiden 4 uker sommerferie i juli/august.
 • Redusert aktivitet med muligheter for avspasering i julen og påsken.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • God pensjon- og forsikringsordning.
 • Personalbarnehage.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktpersoner
Navn: Lars Kvist Bjune
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90732552
Navn: Stig Heir
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92250761
Navn: Trine Årmot Andreassen
Tittel: Sekretær
Telefon: 90643549
Arbeidssted
Avdeling leger ortopedi, Martina Hansens Hospital AS
Dønskiveien 8
1346 Gjettum