Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker å styrke det rusmedisinske fagmiljøet på Lovisenberg i TSB Ruspoliklinikken med følgende stilling:

• En 100 prosent fast stilling som overlege ved TSB Rus-FACT, Oslo sentrum

Vi søker deg som er engasjert og som vil være med på å utvikle og å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utgjør psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en stor og høyt prioritert del av virksomheten. Vi er nå i ferd med å samlokalisere oss i Senter for psykisk helse og rusbehandling.

Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i fagutvikling innen områder som etablering av ambulant behandling i Rus-FACT. Vi er også langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger www.kjernebatteriet.online.
I dag er tilbudet innen psykisk helsevern for voksne (PHV) og Tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling (TSB) slått sammen til Senter for psykisk helse og rus. Vi er nå i full gang med å samle virksomheten i Senter for psykisk helse og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbud, så vel som ambulant og poliklinisk tilbud til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

På Rus-FACT blir du kollega med kliniske sosionomer, psykolog, sykepleiere, vernepleiere og overlege i en tverrfaglig travel og ambulant arbeidshverdag.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel, åpen dør og faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver:
• Undersøkelse, vurdering og utredning av somatisk, avhengighets- og psykisk helsetilstand
• Medikamentell behandling, teamarbeid og samtaleterapi
• Rådgivning til 1.linjetjenesten i bydel og bidra til rusmedisinskfaglig utvikling
• Veiledningsansvar for LIS i spesialisering.
• Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske og somatiske lidelser
• Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
• Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk, jfr Pakkeforløp TSB og PHV
• Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste, særlig OUS som har områdeansvar TSB
• Ambulante tjenester og arenafleksibilitet

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som lege
• Godkjent spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
• Spesialistgodkjenning i annen relevant spesialitet kan også vurderes
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Erfaring fra, - og interesse for fagområdet TSB
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper:
• Ved ansettelse vil personlig egnethet bli vektlagt
• Redelig og ansvarsbevisst
• Positiv, raus og inkluderende
• Skape resultater og se løsninger sammen pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
• Være fleksibel og like å jobbe tverrfaglig og arenafleksibelt
• Være positiv, initiativrik og løsningsorientert
• Engasjement og evne og vilje til nytenkning
• Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
• Evne til å være pragmatisk
• Trives med å arbeide selvstendig

Vi søker etter deg som er engasjert, som liker og ser nytten av å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Rus-FACT er velfungerende team med et godt arbeidsmiljø.
Det er et stort fagmiljø for overleger i Senter for psykisk og rusbehandling, med ukentlige fagmøter og regelmessig overlegeveiledning.

Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Du vil få god pensjonsordning i KLP og vi har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. Sykehuset tilbyr deltakelse i et aktivt
bedriftsidrettslag og gode velferdsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til medisinskfaglig rådgiver Martin Åm, eller seksjonsleder TSB, Torgeir Hjellnes.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Martin Am
Tittel: Medisinsfaglig rådgiver
Telefon: 997 26 573
Navn: Torgeir Hjellnes
Tittel: Seksjonsleder TSB Ruspoliklinikken
Telefon: 982 44 859
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO