Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lunden kommunale fastlegekontor er nyetablert i 2022. Dette er arbeidsplassen for 3 næringsdrivende fastleger og 3 kommunalt fast ansatte fastleger. Nå søker vi ytterliggere 1 fastlege i næringsdrift som kan starte opp med en null-hjemmel.
De nye lokalene med 7 legekontorer er nyoppusset og åpnet i september 2022. Legekontoret har helsesekretærer og sykepleiere som kjenner pasientene godt gjennom mange år, da flere av hjemlene var tilknyttet et tidligere legekontor. Det legges til rette for faglig fordypning, og kreativ vekst i et tverrfaglig fellesskap. Kontoret er godt utstyrt med datasystemet Info Doc og alt det som hører til et moderne legekontor.
 
 Betingelser:
 • Stillingene utlyses med svært gode betingelser de første 3 årene, hvor kommunen har driftsansvar og dekker alle driftsutgifter, også utover basistilskuddet. (kommunen beholder basistilskuddet og materielltakstene til å dekke driften)
 • Det kreves ikke noe innskudd for overtakelse av praksis.
 • Etter de 3 første årene forventes det at legen selv dekker driftsutgifter utover basistilskuddet
 • Forventet listelengde 800 pasienter for ALIS, 1000 pasienter for spesialist i allmennmedisin
 • Det er ønskelig at spesialist i allmennmedisin kan veilede LIS1 eller ALIS (etter honorarsatser)
 • ALIS avtale for leger i spesialisering.
 • Det er mangel på fastleger i Sandefjord og erfaring tilsier at null-hjemler fyller seg opp i løpet av de første arbeidsmånedene. De 3 andre null-hjemlene har fått fulle lister innen et par uker.
 • Deltakelse i kommunal legevakt (det er lav vaktbelastning i Sandefjord kommune for fastlegene)
 
Kommunen sikrer inntekt i oppstartsfasen:
Du starter med 499 pasienter på listen de 3 første månedene og beholder hele basistilskuddet selv denne perioden. Etter dette forventes det at du øker til full listestørrelse, hhv 800 eller 1000 pasienter, der kommunen beholder basistilskuddet til drift.
  
Kvalifikasjoner
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning, og norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin vil bli vektlagt
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av kontrakt
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Martha Christin Lamøy
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 920 40 284
Navn: Tina Trollsås
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 922 34 007
Arbeidssted
Sandefjordsveien 3
3202 SANDEFJORD