Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim.

Nidelv DPS har virksomhet lokalisert både på Tiller og  Orkanger.

Nidelv DPS, Tiller har Melhus og halve Trondheim kommune som sitt primære opptaksområde. Virksomheten består av allmennpoliklinikker,
gruppepoliklinikk, poliklinikk for unge voksne (18-25 år) og en spesialpoliklinikk
for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Nidelv DPS har også en
regionfunksjon for hørsel og psykiske lidelser lokalisert i poliklinikk på
Tiller. Døgnenheten på Tiller har 24 plasser, organisert i en krise- og
korttidsseksjon og en psykose- og allmennseksjon. 

Nidelv DPS, Orkdal har alle kommuner fra Frøya i vest til Røros i Øst som sitt primære opptaksområde. Virksomheten består av en stor
allmennpoliklinikk på Orkanger, med utekontor på Støren og Røros, og en døgnenhet
med 15 plasser.
Nidelv
DPS har ett ambulant akutteam som betjener opptaksområdet for Tiller og
Orkdal.     

Behandlere i døgnenheten ved Nidelv DPS, Tiller består av åtte årsverk med leger og psykologer som er organisert i en egen seksjon (Fagenheten). Overleger og psykologer i Fagenheten har behandlingsansvar for alle pasienter innlagt i døgnenheten. Behandlerne er fordelt på seksjon for allmenn- og psykose og seksjon for krise og korttid.  Behandlerne ledes av en overlege og samarbeider på tvers av seksjonene.  Døgnenheten tar imot pasienter med ulike psykiske lidelser både til planlagte innleggelser og krise-/korttidsopphold.  En viktig oppgave er å bidra til gode pasientforløp og godt samarbeid med poliklinikkene og primærhelsetjenesten.

NIDELV DPS, TILLER  SØKER ETTER LEGE I SPESIALISERING,
utdanningskandidater i allmennmedisin og andre relevante fagområder oppfordres også til å søke.

Ledig 100% vikariat for lege i spesialisering  ved fagenheten/døgnenheten- tiltredelse 01.12.22 eller etter nærmere avtale. 

Arbeidsoppgaver

 •  Utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske lidelser.
 • Tverrfaglig samarbeid i team og samarbeid med primærhelsetjenesten er viktige oppgaver.
 • Delta i utvikling av døgnenheten og behandlingstilbudet.
 • Samarbeid internt i DPSet med poliklinikker og ambulant team, og eksternt med fastleger og primærhelsetjenesten.
 • Lege i spesialisering  i Fagenheten/døgnenheten  deltar i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som har fullført turnus/ LIS 1 tjeneste
 • Psykiatrierfaring er ønskelig.
 • Utdanningskandidater i allmennmedisin og andre relevante fagområder oppfordres også til å søke.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team.
 • Det søkes etter kandidat med motivasjon og interesse for psykiatrifaget og som har høy arbeidskapasitet
 • Det kreves at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et spennende og utfordrende fagmiljø.
 • Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i KLP sin pensjonssparing.
 • Velkommen som søker til utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. 
 • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner. 

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Lise Løvaas
Tittel: avd.sjef
Telefon: 72829000
Navn: Azra Karahasan
Tittel: seksjonsleder/overlege
Telefon: 72829000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
NIDELV DPS, Tiller. Klinikk for psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet. 
Østre Rosten 55
7075 Tiller