Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Det lyses ut en 20% stilling som førsteamanuensis/professor i Samfunnsmedisin ved Institutt for helse og samfunn.
Stillingen er finansiert for en periode på 2 år, som er pilot-perioden for UiO Campus Sør.

Stillingen er tilknyttet Avdeling for samfunnsmedisin og global helse. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse er en tverrfaglig enhet som består av forskere med bakgrunn fra medisin og andre fag fra ernæringsfysiologi til samfunnsfag. Vår forskning foregår primært innenfor sosial-, samfunns-, arbeids- og trygdemedisin, med fokus på sosiale ulikheter i helse, forebyggende og helsefremmende arbeid, global helse, epidemiologi, medisinsk antropologi og medisinsk historie. 

Den som ansettes skal lede den samfunnsmedisinske undervisningen ved Campus sør og være sentral i den generelle utviklingen av UiOs Campus Sør, inkludert utviklingen av samarbeidet mellom UiO og kommunene i Agder. Kjennskap til området er derfor en fordel. Den som ansettes skal delta i undervisnings- og eksamensarbeid på alle nivå, og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.  Det forventes høy kvalitet på undervisning og formidling, samt interesse for, og evne til å inspirere studenter. Ambisjoner for egen undervisning vektlegges.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved ansettelsen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis:
 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen samfunnsmedisin eller fagområder innen arbeidsmedisin, trygdemedisin, forebyggende medisin eller anvendt sosialmedisin
 • Utdanningsfaglig kompetanse og erfaring vil telle postitivt 
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver 
Professor:
 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad innen samfunnsmedisin eller fagområder innen arbeidsmedisin, trygdemedisin, forebyggende medisin eller anvendt sosialmedisin 
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse eller tilsvarende erfaring
 • Erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. 
Personlige egenskaper
Selvstendighet, gode evner til å formidle kunnskap, gode samarbeidsevner og fleksibilitet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 677 000 til kr 814 900 (i 100% stilling) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 839 900 til kr 1047 600 (i 100% stilling) avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden. 
Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger
Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.
I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon
Professor Christoph Gradmann: christoph.gradmann@medisin.uio.no / tlf.: +47 22 85 06 15

Rådgiver HR Nisma Mælum: nisma.malum@medisin.uio.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Christoph Gradmann
Tittel: Professor
E-post: christoph.gradmann@medisin.uio.no
Navn: Nisma Mælum
Tittel: Rådgiver HR
E-post: nisma.malum@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Campus Sør
Kirkeveien 166, Frederik Holsts hus
0450 OSLO