Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
-med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) har en lång tradition av klinisk forskning och utbildning. KI SÖS har en stor forskarutbildning med cirka 100 doktorander och driver bland annat en ny forskarskola för doktorander som är inriktad på klinisk behandlingsforskning. Vi söker nu en professor som kan ansvara för och utveckla den nya forskarskolan.

Ämnesbeskrivning
Verksamhetsområde kardiologi är en de mest forskningsaktiva klinikerna på Södersjukhuset som inte bara bedriver traditionell akut och elektiv kardiologisk vård utan även medicinsk intensivvård. Forskningen har fokus på klinisk forskning inom kardiologiska folksjukdomar, framför allt inom förmaksflimmer, hjärtinfarkt, hjärtstopp och hjärtsvikt. Vidare bedrivs utbildning för både läkare och sjuksköterskor inom verksamhetsområdet. Inom kardiologin arbetar idag två professor, en lektor, två docenter, 10 disputerade samt 10 doktorander.

Din roll
Anställningen som professor och specialist i kardiologi innebär ett övergripande ansvar för forskarskolan i klinisk behandlingsforskning samt moment- eller kursansvar på läkarprogrammet. Uppdraget innefattar även att bedriva internationellt framstående forskning inom kardiologi. En viktig del i arbetet kommer att vara att utveckla ett akademiskt ledarskap inom utbildning på KI SÖS och forskning särskilt inom verksamhetsområde kardiologi. Uppdraget kommer att också att innebära övergripande ansvar för forskningen inom kardiologi.

Anställningen är förenad med befattning som specialistläkare vid verksamhetsområde kardiologi vid Södersjukhuset där klinisk erfarenhet och kunskap är av stort värde för att kunna organisera utbildningen och den kliniska forskningen på bästa sätt. Tjänsten innebär 30% kliniskt arbete och 70% utbildning/forskning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat god vetenskaplig skicklighet, utmärkt pedagogisk skicklighet samt klinisk skicklighet. (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Den sökande ska ha erfarenhet av utbildning på avancerad nivå (doktorandutbildning), klinisk utbildning inom läkarprogram, kliniskt arbete samt handledning på olika nivåer.

Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av kursledning inom doktorandutbildning eller läkarutbildning.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid verksamhetsområde kardiologi vid Södersjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i kardiologi eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Om den som erbjuds anställning uppfyller Södersjukhusets krav för anställning som biträdande överläkare alternativt överläkare kan den sökande erbjudas denna anställning.

Då det kliniska arbetet innefattar patientkontakt fordras goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder
Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset samt vid Södersjukhuset.
Din karriär fortsätter här

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Södersjukhuset krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Befattningsnivå för klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av Södersjukhuset innan beslut om anställning fattas.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk forskning och utbildning
Kontaktperson
Navn: Per Tornvall
Tittel: Prefekt
E-post: per.tornvall@ki.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10
118 83 STOCKHOLM
sweden