Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Finnes det to dyktige allmennleger som kan overta en veldrevet og etablert fastlegepraksis?

Vest legekontor er en meget veldrevet 2-lege praksis som ble etablert i 1994. Legekontoret er lokalisert sentralt på Sandvika Storsenter, og det er kort vei til offentlig kommunikasjon og gode parkeringsmuligheter.

Begge våre svært erfarne og hyggelige fastleger ved Vest legekontor skal nå gå av med pensjon, og vi søker derfor deres to etterfølgere som skal drive legekontoret videre. Dette er en unik og spennende mulighet for å overta/starte egen fastlegepraksis.

Legekontoret er godt organisert og har to stabile og flinke helsesekretærer. Lokalene er lyse og hensiktsmessig innredet, med godt utstyrt laboratorium, EKG, Spirometri og 24 timers blodtrykksmåling. Det benyttes CGM journalsystem som har integrasjon mot Helsenorge.no, og har en velfungerende hjemmekontorløsning. 

Kontoret har en god kollegial fraværsordning med to andre legekontor, som bistår ved ferie, sykdom etc.

Legekontoret har en pasienttilgang på cirka 2600 pasienter, og det er rom for god inntjening. Det er inngått en gunstig avtale med utleier som innebærer lav husleie. 

Det er fullt mulig å redusere listestørrelsen dersom du ønsker dette.  
Kommunen vet at det kan virke overveldende å skulle overta en 2- lege praksis. Vi er derfor innstilt på å hjelpe deg med en vikar, som kan avlaste deg i en oppstartsperiode. De fratredende fastlegene ønsker også å kunne bidra med sin support i en overgangsperiode.

Bærum kommune har en godt etablert ALIS-ordning, og det står allerede veileder klar til å hjelpe deg videre i spesialiseringen, dersom du ikke allerede er spesialist. Som fastlege i Bærum kommune vil du oppleve et nettverk av erfarne kolleger og en kommune som vi støtte og veilede deg på veien.

Fastlegekontoret har i mange år vært tilknyttet en etterutdanningsgruppe med erfarne kollegaer, som ønsker nye kollegaer velkomne.

Er du fastlegen vi søker? Vi ser frem til å høre fra deg!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Vest Legekontor
 • Nåværende listestørrelser er på 1150 og 1450 pasienter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legekontoret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Egen veileder med ansvar for LIS3

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam/Kari Paulsen Tyrihjell
Tittel: Spesialkonsulenter, Fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
Navn: Tonje K. Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder Folkehelsekontoret
Telefon: 922 12 036
Arbeidssted
Vest legekontor
Brodtkorbsgate 7
1338 SANDVIKA