Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bli fastlege i Lillestrøm kommune – Fet legesenter! 
 
Lillestrøm kommune har en ledig fastlegehjemmel ved Fet legesenter. 
Hjemmelen har en liste på 750 pasienter, og er knyttet opp mot en 50 % fastlønnet stilling som sykehjemslege ved Pålsetunet bo- og behandlingssenter i Fetsund. Dette innebærer 2,5 praksisdager på kontoret og 2,5 dager på institusjon for eldre i løpet av en arbeidsuke.  
  
Fet legesenter er et veldrevet og velutstyrt legesenter med seks fastlegehjemler med erfarne leger. Senteret er bemannet med stabilt og dyktig helsepersonell. Legesenteret leier også ut lokale til kiropraktor.  Det benyttes Infodoc journalsystem og Melin betalingsterminal. Det er to minutts gangavstand fra Fet togstasjon, med forbindelse til Oslo og Lillestrøm.  
 
Legesenteret er organisert som aksjeselskap, hvor alle legene er partnere. Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med gjeldende avtaleverk. Ny lege må tiltre legesenterets interne samarbeidsavtale. 
Lillestrøm kommune har stor interkommunal legevakt, men legevaktsarbeid er for tiden frivillig for fastleger.  
 
Kommunen legger til rette for ALIS, og kan skaffe veileder, utdanningsplan og gi økonomisk støtte til redusert produktivitet, gjennomføring av kurs og andre aktiviteter i forbindelse med spesialiseringen. Kommunen har egen rådgiver for leger i spesialisering, som følger opp den enkelte ALIS. 
 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. 
 
Arbeidsoppgaver: 
·  50% ved Fet legesenter: Generelle allmennmedisinske oppgaver og drift av legesenteret i  
   samarbeid med de andre legene 
· 50% ved Pålsetunet Bo- og behandlingssenter: Klinisk legearbeid. Mottak, diagnostikk,  
   behandling, oppfølging og utskrivelse. Kommunikasjon med pasienter og pårørende.   
   Tverrfaglig samarbeid. 
· Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid hvis ønskelig 
 
Kvalifikasjoner: 
· Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS1 eller    
  tilsvarende 
· Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er  
  spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter  
  egen avtale med kommunen. 
· Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig 
· Erfaring fra sykehjem og fastlegepraksis i Norge vektlegges 
 
Personlige egenskaper 
· Gode samarbeidsevner 
· Høy faglig kompetanse 
· Høy motivasjon og engasjement 
· Interesse for drift av legesenter og medansvar i administrative oppgaver hvor  
  partnere har et kollektivt personalansvar for ansatt helsepersonell 
 
 Personlig egnethet vektlegges 
 

 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kari Lines
Tittel: Rådgiver, Lillestrøm kommune
Telefon: 95 21 76 99
Navn: Hans Petter Randen
Tittel: Fastlege, Fet legesenter
Telefon: 63 88 78 20
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fet legesenter
Gamle Fetvei 13
1900 FETSUND