Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 86 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Vi har nå en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Grev Wedel legesenter, som ligger meget sentralt lokalisert i sentrum av Drammen.

Ved Grev Wedel legesenter er det fire fastlegehjemler. Grev Wedel legesenter er et veldrevet legesenter som holder til i romslige og moderne lokaler. Disponibel parkeringsplass i garasjekjeller og meget god kollektivforbindelse med buss og tog. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø. Senteret drives som et DA. Hver praksis drives som et enkeltpersonsforetak. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem og det er god tilflyt av pasienter til senteret.
 
Den ledige fastlegelisten har et listetak på 1050, med gode muligheter for inntjening. Det totale pasientantallet ved legesenteret er ca 4550. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.  

Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Drammen får du tilbud om ALIS avtale tilpasset dine behov. Dette innebærer bl.a. at utgifter til spesialisering dekkes i henhold til nasjonalt ALIS- tilskudd, samt mulighet til å delta i nettverkssamlinger for ALIS i påvente av veiledningsgruppe. ALIS får ved oppstart raskt tildelt veileder og får tilbud om tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus.

Fastlegers kompetanse er verdifull, og Drammen kommune er opptatt av et tett og godt samarbeid mellom fastleger og kommune. Det jobbes aktivt med å legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid på fastlegenes premisser, blant annet ved at SKIL kvalitetsseminar tilbys regelmessig i regi av kommunen.


Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist, eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med mange trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe  


Tiltredelse 27.03.2023 evt etter avtale.


I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjerke-Johansen, Kjetil
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 992 64 041
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4569174233
Arbeidssted
Grev Wedel legesenter
Losjeplassen 8
3015 DRAMMEN