Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Grünerløkka har ledig fastlegehjemmel ved Legene på Sinsen. Listelengde på 1400 pasienter. Kontoret ligger i Oslos kuleste bydel, med flust av spennende matopplevelser og kulturopplevelser. 
Legene på Sinsen er et veletablert legekontor med svært godt kollegialt arbeidsmiljø, der vi ofte får skryt av våre medarbeidere, LIS leger og legevikarer av å være "verdens beste arbeidsplass". Vi hjelper, veileder og støtter hverandre i en travel hverdag der vi alle forsøker å møte hverandre over en felles lunsj. 
Kontoret har fire fastleger, LIS 1 lege og dyktige, samt stabile sekretærer.
Det er et velutstyrt laboratorium med bl.a. 24t-bt, ultralyd, spirometri og EKG.  Legekontoret legger vekt på kvalitetssikring og faglig utvikling, og har regelmessig smågruppemøter som gir tellende kurspoeng til spesialiteten i allmennmedisin. Det er god økonomi og godt samarbeid i praksisfellesskapet. Hjemmelen gir svært gode inntjeningsmuligheter. 

Vi søker en erfaren allmennpraktiker, enten ferdig spesialist eller har påbegynt/ønsker om å påbegynne spesialistforløpet. 

Tiltredelse snarest etter avtale. Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid i henhold til avtaleverket.

De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret og fratredende hjemmelsinnehaver.  

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, jmf. Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den Norske Legeforening.
 • Drift av legekontor sammen med de andre legene.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om
  privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • Svært godt arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Godt samarbeid med bydelen og mulighet for inngåelse av ALIS-avtale
 • Gode utdanningsmuligheter
 • Svært gode inntjeningsmuligheter
 • Sentral beliggenhet
 • Jevnlig møter i kollegiet
 • Engasjerte tillitsvalgte
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Olav Flaaten
Tittel: Fastlege ved Legene på Sinsen
Telefon: 997 98 907
E-post: flaaten@legenepasinsen.nhn.no
Navn: Mari Skaugen Tindberg
Tittel: Assisterende bydelsoverlege
Telefon: 969 48 342
E-post: mari.skaugen.tindberg@bga.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Hasleveien 38
0571 OSLO