Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Enhet for allmennmedisin administrerer fastlegeordningen i Bergen kommune. Enheten har ansvar for oppfølging av næringsdrivende fastleger (for tiden 257 fastleger), administrasjon og ledelse av kommunale fastlegesentra med fast ansatte leger og medarbeidere, ivaretakelse av kommunens forpliktelser i spesialistforskriften, og er vertskommune for ALIS-vest kontor. Regionkontoret rådgir og bistår kommunene i Vest vedr spesialistutdanningen i allmennmedisin og etterhvert også samfunnsmedisin. Se videre på www.alis.no

Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet for spesialiteten allmennmedisin, og har i dag vel 90 allmennleger i spesialisering (ALIS). De fleste er fastleger i næring eller på fastlønn, mens en del spesialiserer seg for tiden på andre kommunale læringsarenaer, som legevakt, sykehjem, kommunal allmennmedisinsk sengepost og helsestasjon. Oppfølging av ALIS er organisert i enhet for allmennmedisin i samarbeid med de øvrige kommunale læringsarenaene. Teamet som jobber med dette i dag består av saksbehandlere, overlege og leder. Behovet for en koordinator, er sterkt økende, i arbeidet med å tilrettelegge for leger under spesialisering. Vi ønsker fortrinnsvis en person med helsefaglig bakgrunn, men andre aktuelle profesjoner kan bli vurdert.

Engasjementets varighet er foreløpig 6 mnd fra tiltredelsesdato, men kan bli gjort om til fast stilling på sikt. Det er åpent for delt stilling fra 40% -.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere LIS3-løpene for LIS3 i kommunen
 • Være pådriver for inngåelse av LIS3-avtaler, bl.a. oppstartsmøte
 • Informasjonsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre aktuelle møter/samlinger for LIS3
 • Kontakt mot ALIS-Vest
 • Bidra til å videreutvikle LIS3-løpet

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig bakgrunn på masternivå eller høyere, fortrinnsvis lege, men annen profesjon kan vurderes
 • Kunnskap om og erfaring fra kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • God kunnskap om relevant lov- og avtalverk
 • Rådgivnings- og saksbehandlererfaring
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig med god språkforståelse
 • Gode datakunnskaper, erfaring med ulike dataverktøy

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er avgjørende
 • Strukturert, målrettet og effektiv
 • Fleksibel
 • Initiativrik og positiv til forbedrings- og endringsarbeid.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt fagnettverk
 • Utviklingsarbeid i en organisasjon i endring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Det er ønskelig med snarlig tiltredelse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Merethe Brattetaule
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 40828939
E-post: merethe.brattetaule@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Solheimsgaten 9
5058 Bergen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image