Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ungdomseininga/TSB post er ein tverrfagleg spesialisert rusbehandlingsinstitusjon (TSB) som er lokalisert på Haugaland DPS avd. Karmøy.
Avdelinga tilbyr døgnbasert rusbehandling, og ettervern til unge vaksne pasientar alderen 18-26 år. Me inngår som ein del av det spesialiserte rusbehandlingstilbodet i Helse Vest. Posten er bemanna med spesialiserte sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, psykologspesialist, miljøterapeut og hjelpepleiar. 

Me søkjer etter lege med spesialisering i rusmedisin, psykiatri eller allmennmedisin i ein 20-40 % fast stilling til ein veldreven sengepost. 

Arbeidsoppgåver

 • Pasientbehandling i tverrfaglege team
 • Vera ein tydeleg, trygg og engasjert lagspelar i arbeid med pasientgruppa
 • Behandleransvar
 • Samarbeid med interne og eksterne instansar 
 • Avgrensa lege-rolle uten vaktoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Spesialist i rusmedisin, psykiater eller spesialist i allmennmedisin
 • Erfaring frå tverrfagleg samarbeid er ein fordel
 • Må beherska norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Engasjement og interesse for pasientgruppa
 • Gode samarbeidsegenskapar
 • Gode relasjonsferdigheitar
 • Gode kommunikasjonsferdigheitar
 • Raushet og godt humør
 • Sjølvstendeg   

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Eit svært trivelig arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling  
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivs bedrift 

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingrid Camilla Aasbøe Heggland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 95767168
Navn: Karianne Christensen
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: 52734353
E-post: karianne.christensen@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Haugaland DPS
Asaldalvegen 1
4250 KOPERVIK