Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

- kan FACT være noe for deg?

Poliklinikken Konnerud, FACT-team søker etter en lege med interesse og kompetanse på pasienter med psykoseproblematikk og andre alvorlige psykiske lidelser.

I Drammen DPS har vi to FACT-team, begge lokalisert på Konnerud, og vi ønsker nå å styrke det ene teamet med en ny overlegestilling slik at vi får 2 leger i hvert team. Det kan være aktuelt med deltidstilling dersom søker er interessert i dette. 

Legen hos oss vil ha oppgaver knyttet til både individuell psykoseoppfølging og FACT-oppfølging av pasientene våre. I det daglige jobber vi tett sammen i et team, men vi har også ukentlige seksjonsmøter og drøftingsmøter for leger og psykologer for å sikre kollegastøtte og god faglig praksis. Legene er knyttet sammen i et kolleganettverk med ukentlige legemøter for hele Drammen DPS.

Oppfølging og vurderinger av pasienter på tvang er en del av samfunnsoppdraget vårt. TPH-arbeid fordeles for tiden på alle psykiatere i avdelingen for å sikre at psykiater får en variert arbeidshverdag, med et maksimalt antall pasienter på tvang som hver psykiater følger. Vi er også opptatt av fagutvikling og utvikling av fremtidens helsetjenester hos oss. Dette året utvikler vi bl.a et eget utredningsverktøy for psykose, vårt eget digitale flytskjema for pasientforløp, implementering av PANSS, forbedringsarbeid i voldsrisikovurderinger og sertifisering av psykologer med EASE-kompetanse og HCR-20. 

Det er viktig for oss at pasientene møter en trygg, tillitsfull og engasjert overlege. Vi håper du er den personen og at du har lyst til å være med å bygge videre på fremtidens helsetjenester!

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat og mer informasjon om stillingen. 

Litt om Drammen DPS og Poliklinikken Konnerud:

Drammen DPS er et distrikt-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Sentrum 1,2 og 3 ligger i Drammen sentrum.   Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud består av 2 FACT-team og et akutt-tea


Arbeidsoppgaver

 • Spesialist-og legevurderinger individuelt og i drøftingsmøter i teamet og med kommunene
 • Individuelle vurderinger, utredning og behandling av psykosepasienter 
 • Vurderinger og kontrollundersøkelser av pasienter underlagt TPH
 • Medisinskfaglig ansvar for medikamentell behandling
 • Bistå i dialog med samarbeidspartnere våre
 • Veiledning til LIS 
 • Rettighetsvurderinger, inntaksarbeid ved ønske
 • Deltagelse i hjemmevaktordning i Drammen DPS, for tiden 12-delt
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i psykiatri. LIS i slutten av spesialiseringsforløpet kan søke
 • Kunnskap om psykisk helsevern, nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper     

Personlige egenskaper

 • Høy ansvarsbevissthet med evne til selvstendig, strukturert arbeid
 • Interesse for arbeid med psykosepasienter i målgruppen
 • Nytenkende og fleksibel med ønske om å bidra med innovative løsninger i seksjonens endringsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt       

Vi tilbyr

 • Muligheter til å påvirke og utvikle tjenestetilbudet og egen fremtidig arbeidsplass
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring, med tett veiledning ved behov. 
 • Tett samarbeid i legegruppen på tvers av team og seksjoner med bl.a ukentlige felles legemøter for LIS og overleger ved Drammen DPS
 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, trygghet og god kollegastøtte

Poliklinikken Konnerud holder til i nye lokaler, samlokalisert med FACT-teamene og døgnseksjonen,  flott beliggende på Konnerud i nærheten av offentlig kommunikasjon, 10 min busstur fra Drammen Sentrum.

Lønn etter avtale

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 415 99 675
Navn: Marie Kraugerud Rustadbakken
Tittel: Seksjonsleder/psykiater
Telefon: 992 32 203
E-post: makrau@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikken Konnerud FACT, DDPS
Torsbergveien 20
3032 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image