Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi lyser nå ut fastlegevikariat for ett år.  Stillingen omfatter kurativt arbeid og offentlige arbeidsoppgaver inntil 7,5 timer ukentlig. Ca. 15-delt deltakelse i Indre Salten legevakt, med bemannet legevaktsentral på Fauske, 30 km fra Rognan.

Kommunen tilbyr 100 % kommunal stilling med bonusavlønning. Alternativt kan man velge å være privatpraktiserende fastlege. I så fall «null-avtale», hvor husleie og legens andel av driftsomkostninger settes lik driftstilskuddet, og egenandeler/refusjoner tilfaller legen. 
Vi har 6 fastleger med spesialitet i allmennmedisin, én av disse skal nå ha permisjon ett år. I staben er også to LIS1-leger.  På serviceavdelingen har vi eget bemannet laboratorium. 
  • Fastlegen ivaretar en forholdsvis andel av Saltdal helsesenters fellesliste, for tiden 700 pasienter 
  • Legekontoret har CGM Journal elektronisk journalsystem 
  • Kommunen har god barnehagedekning og er behjelpelig med å skaffe bolig
Vi søker etter lege med norsk autorisasjon og fullført LIS1-tjeneste. Du må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter gammel ordning, jfr. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3. Kommunen vil legge til rette for at spesialitet i allmennmedisin kan oppnås dersom du mangler dette.
Til stillingen kreves gode norskkunnskaper, tilsvarende bestått Bergenstest eller norskkurs for utenlandske leger etter nasjonale krav. 

Kopi av arbeids- og oppholdstillatelse må foreligge før oppstart hvis du ikke er norsk statsborger. 

Personlig egnethet:
  • vennlighet, høflighet, respekt for pasienter og medarbeidere. 
  • evne til samarbeid og gode kommunikasjonsferdigheter. 
  • faglig nysgjerrighet, vilje til læring og utvikling.
Du må ha førerkort klasse B. 
Politiattest må leveres ved tiltredelse. Søkere som ønsker å bli unntatt fra offentliggjøring må oppgi dette i søknaden. Søkere kan likevel bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli inntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Saltdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Gunnar Skodvin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41403895
E-post: kjell.gunnar.skodvin@salths.nhn.no
Navn: Hege Kristine Hansen
Tittel: Assisterende avdelingsdirektør
Telefon: 909 27 103
E-post: hege.k.hansen@saltdal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Saltdal helsesenter
Jernbanegata 45
8250 ROGNAN