Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, et moderne sykehusbyggbeliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for vårepasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikeligkulturtilbud, like i nærheten av Oslo.
Bildediagnostikks avdeling (BDA) er organisert under Diagnostikk og teknologi-divisjonen. Avdelingen utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I2021 ble det gjennomført ca. 290 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø.

Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonellradiografi /ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski, seksjon Kongsvinger og enhet BDA Gardermoen.
Det er utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger. Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i radiologi, og vil også dekke hele LIS-utdanningen etter ny ordning.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Seksjon Radiologi Overleger har 4 enheter innen abdomen /barn, nevro/ØNH, thorax og Muskelskjelett. Vi har nå ledig en overlegestilling/ enhetsleder for Thorax radiologi. Ved intern ansettelse vil det bli ledig en overlegestilling ved thoraxenheten. 
 
Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder:

 • Ansvar for fagutvikling og drift enheten
 • Personal og økonomi ansvar på enheten.
 • Bidra i forsknings kvalitetsutviklingsprosjekt ved enheten/ seksjonen
 • Ansvar for opplæring og veiledning av LIS ved enheten.

For begge stillingene:

 • Det radiologiske arbeidet å dagtid vil være innen thorax radiologi. 
 • Generell bakvaktsordning, for tiden i en 27-delt turnus med arbeid hver 9.helg. Det er alltid 2-3 LIS tilstede i vakt i løpet av døgnet. VI har egen overlegevakt for nevroradiologi og generell intervensjon. Avdelingen har også en overlegevakt i karintervensjon.
 • Mulighet for deltakelse i rotasjon til BDA Gardemoen basert på avtale med Den Norske Legeforening.
 • Delta i undervisning intern og eksternt. 

Kvalifikasjoner

Enhetsleder:

 • Fordel med ledererfaring eller lederutdannelse.

For begge stillinger:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i radiologi eller LIS i siste del av spesialisering.
 • Erfaring og utdanning i thorax radiologi.
 • Fordel med forskningserfaring, evt. PhD vil bli vektlagt.


Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Er fleksibel og effektiv 
 •  Liker faglige utfordringer og er faglig engasjert
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anne Negård
Tittel: Seksjonsleder/Avdelingsoverlege
Telefon: 41906371
E-post: anne.negard@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon for diagnostikk og teknologi, Bildediagnostisk avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen