Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig fast stilling som leder for fastlegeordningen, LIS1 og ALIS-leger. Stillingen er ledig fra 01.12.22.

Arbeidsoppgaver
Lederen har ansvaret for lede og videreutvikle fastlegeordningen i Moss kommune i samarbeid med fastlegene, kommuneoverlegene og kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester. Lederen vil også ha anvaret for LIS1 og ALIS-leger. Legetjenestene er under utvikling og denne lederstillingen vil være sentral i prosessen der Moss kommune rigger seg for fremtiden.

Lederen skal:
 • Sørge for kontinuitet i fastlegeordningen gjennom utlysning og tildeling av fastlegehjemler
   
 • Videreutvikle en plan for kommunens samlede legetjenester, med langsiktige tiltak for å sikre bærekraftig legetjenester
   
 • Bidra til samarbeid mellom fastleger, LIS1- og ALIS-leger og kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester
   
 • Fremme kvalitetsarbeid i fastlegeordningen
   
 • Lede kommunens arbeid med spesialistutdanning av leger 
   
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret for LIS1, fastlønnende ALIS samt deres veiledere mv.
   
Arbeidsdagen kan være hektisk, variert og innholdsrik og du vil samarbeide tett med fastlegene, vår kommunale praksiskonsulent (som er fastlege), kommuneoverlegene og LIS1- og ALIS-legene. 

Stillingen er for tiden organisert i enhet samhandling, men det vurderes en ny organsering for å samle også de kommunalt ansatte legene inn under samme enhet.
Arbeidstid
Dagtid 

Organisering og arbeidssted
Stillingen er for tiden organisert i enhet samhandling; dette er under vurdering 

Arbeidssted er p.t. Larkollveien 9

Kvalifikasjonskrav 
 • Helseutdanning, fortrinnsvis utdannet lege, men treårig høgskole kan også vurderes
 • Lederkompetanse og økonomikompetanse
 • Språkkrav
 • Førerkort
Vi legger stor vekt på at du har personlige egenskaper som passer til oppgavene. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter deg som har disse egenskapene:
 • gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
 • god rolle- og systemforståelse
 • nytenkende, kreativ og utviklingsorientert
 • analytisk og strategisk
Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Trykk "Søk på stillingen" for å se fullstendig utlysningstekst og sende inn en søknad!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eli Thomassen
Tittel: Direktør for helse og mestring
Telefon: 69 24 80 00
E-post: Eli.Thomassen@moss.kommune.no
Navn: Elisabet Baade-Mathiesen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 69 24 80 00
E-post: Elisabet.Baade-Mathiesen@moss.kommune.no
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Larkollveien 9 (p.t.)
1570 DILLING