Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.
Det er ledig engasjement som overlege i medisin (spesialist i barnesykdommer) ved Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansand, Sørlandet sykehus HF (SSHF). Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 1013/førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (pediatri)  ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Overlegestillingen og professoratet er finansiert for en periode på 2 år, som er pilot-perioden for UiO Campus Sør, med mulighet for forlengelse dersom pilot-perioden utvides.

For hovedstillingen ved SSHF gjelder: 

Barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansand er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom, og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand
Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, intensive barn under 12 år, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling.
Legetjenesten dekker også medisinske undersøkelser på Statens barnehus i Agder, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Smart livsstil) som har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt, samt ukentlig tilsyn av nyfødte barn ved Sørlandet sykehus avdeling Lister.

For denne stillingen er 60 % av tiden satt av til klinisk arbeid og 40 % til forskning og undervisning.

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen her.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde: 

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt.  Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat).  Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB: Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse her

Kontaktpersoner vedrørende hovedstillingen:

Avdelingssjef Barne- og ungdomsavdelingen, Anita Torland Kivle, tlf. 997 36 225

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, svetlana.trofimova@medisin.uio.no  

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen inngår i avdelingens vaktordninger. Generell pediatrisk bakvakt er for tiden 10-delt. Dersom søker er kvalifisert kan han/hun i tillegg inngå i avdelingens neonatalvakt, for tiden 5-delt. (Neonatalvakten er for å støtte generell pediatrisk bakvakt)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i barnesykdommer
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner vektlegges
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Torland Kivle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 997 36 225
Navn: Svetlana Trofimova
Tittel: UiO - HR rådgiver
E-post: svetlana.trofimova@medisin.uio.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kombinasjonsstilling mellom Barne- og ungdomsavdelingen og åremålsstilling som professor II/førsteamanuensis 20% i medisin (pediatri) ved Institutt for klinisk medisin, UiO 
Egsveien 100
4615 Kristiansand