Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Det er ledig engasjement som overlege i medisin (spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer) ved Kvinneklinikken i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF. Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 1013/førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin  (gynekologi) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Overlegestillingen og professoratet er finansiert for en periode på 2 år, som er pilot-perioden for UiO Campus Sør, med mulighet for forlengelse dersom pilot-perioden utvides.

Søknader skal sendes elektronisk via Wecruiter ved Sørlandet sykehus HF.

For hovedstillingen ved Sørlandet sykehus HF gjelder:
Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, Kristiansand, er landsdelens største gyn-/føde avdeling med ca. 1850 fødsler, 5000 innleggelser og ca. 19 000 polikliniske konsultasjoner. Vi består av en observasjonspost for gravide, fødeseksjon og barselseksjon. I tillegg har vi Kvinneklinikkens poliklinikk som består av svangerskapspoliklinikk, gynekologisk poliklinikk, barselpoliklinikk og dagbehandling. Kvinneklinikken er delt i en obstetrisk og en gynekologisk seksjon.
Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, og risikofødsler fra hele Agder er selektert til Kristiansand.

For denne stillingen er 60 % av tiden satt av til klinisk arbeid og 40 % til forskning og undervisning.

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:
Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen her.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde: 

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt.  Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat).  Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:
Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse her

Kontaktpersoner vedrørende hovedstillingen:
Avdelingssjef Kvinneklinikk SSK, Randi Andersen, tlf. 419 29 295

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, svetlana.trofimova@medisin.uio.no  

Arbeidsoppgaver

 • Overlegene rullerer vanligvis mellom obstetrisk og gynekologisk seksjon.
 • Det er tilstedevakt for begge sjikt, som for tiden er 8-delt i forvaktsjiktet og 10-delt i bakvaktsjiktet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer 
 • Lege i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning har også mulighet til å søke
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og fleksibel
 • Faglig engasjement og dyktighet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et høyt faglig nivå
 • Et godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En avdeling med stor vekt på teamarbeid
 • Et aktivt forskningssamarbeid med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Randi Andersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 419 29 295
Navn: Svetlana Trofimova
Tittel: UIO - HR rådgiver
E-post: svetlana.trofimova@medisin.uio.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken kombinert med åremålsstilling som professor II/førsteamanuensis 20% i medisin (gynekologi) ved Institutt for klinisk medisin, UiO 
Egsveien 100
4615 Kristiansand