Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Radiologisk avdeling søker spesialist i radiologi til 6/12 måneders vikariat. Oppstart etter avtale i løpet av første kvartal 2023.

Arbeidet omfatter deltagelse i avdelingens generelle arbeidsoppgaver på de ulike modaliteter. Veiledning av LIS og bidrag til internundervisningen.

For tiden har vi 10-delt hjemmevaktsordning.

Utstyrsparken omfatter bl.a. 1,5T MR, 64 kanalers CT, 3 nye Siemens røntgenlab, GE ul apparat. Avdelingen har TRIS RIS/ Sectra PACS og overlegene har tilgang til hjemmearbeidsstasjon.

Diakonhjemmet er et lokalsykehus med bred generell radiologisk kompetanse og samt spisskompetanse innen revmatologi. Sykehuset har ortopedi og gastrokirurgisk avdeling med akutt kirurgiberedskap, samt stor avdeling i medisin, psykiatri. Sykehuset har overtatt en større andel av onkologisk pasienter, noe som forventes å øke i fremtiden. Kompetanse innen onkologisk radiologi er ønskelig. Det forutsettes kompetanse innen generelle, enklere intervensjonsprosedyrer. Vi verdsetter godt faglig samarbeid internt og med de kliniske avdelingene. Avdelingen har god og bred faglig kompetanse, godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger.

Sykehuset er i en omstillingsfase og vi skal øke utstyrsparken med en CT og en MR(3T) i løpet av 2023/24.

Kvalifikasjoner og egenskaper
  • Søkere må ha generell erfaring i radiologi og beherske de ulike modalitetene.
  • Søkere må ha gode samarbeidsevner og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
  • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.

På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Erik Haavardsholm
Tittel: Medisinsk ansvarlig overlege
Telefon: 22 45 42 31 / 971 70 915
Navn: Eldrid Winther-Larssen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 992 73 632
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO