Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (tidligere avdeling Brøset) er organisert som en av 4 avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet.
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri med ca. 190 ansatte består av seksjon regional sikkerhetsavdeling, seksjon forskning og poliklinikk og seksjon nasjonale rettspsykiatriske funksjoner. Tjenestene omfatter et bredt spekter av sikkerhets- og rettspsykiatriske problemstillinger innen spesialisert psykosebehandling, voldsproblematikk og risikovurdering, samt samarbeid med instanser som politi og kriminalomsorg.
 
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og avdeling for psykose og rehabilitering skal etter oppdrag fra Helse- Midt bidra til å styrke tilbudet til sikkerhetspsykiatrien ved å opprette et ambulant sikkerhetsteam etter FACT-modellen. Det er planlagt å organisere tilbudet under seksjon Regional sikkerhetsavdeling som har ansvar for regionale og lokale sikkerhetspsykiatriske sengeplasser.
 
Psykisk helsevern i St. Olavs hospital er under utvikling og ønsker å gi de beste tjeneste for pasientene. Vi søker derfor interesserte og engasjerte fagpersoner, som har interesse for fagfeltet og som vil bistå avdelingen med å utvikle, implementere og drifte tilbudet. Hvis du søker nye utfordringer og elsker å jobbe utadrettet med mennesker med psykiske lidelser tilbyr vi en spennende og utviklende arbeidsplass med mange muligheter for videreutdanning- og utvikling. Du vil bli del av et tverrfaglig team og samarbeider tett med fagstaben til avdelingen.
 
Avdelingen søker nå etter 1 overlege (spesialist i psykiatri) og 1 psykologspesialist i klinisk psykologi (fordypning barn og ungdom eller voksne) med vedtakskompetanse i 100% stilling med oppstart så snart som mulig. 

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe i ambulant i oppsøkende i tverrfaglig team, som kan også medføre arbeid i sengepost
 • Spesialistene har det overordnete behandlingsansvaret for teamets pasienter
 • Spesialistoppgaver, inkl. tvungent psykisk helsevern/dom til tvungent psykisk helsevern
 • Bidra med faglig oppdatert kunnskap og veiledning i teamet
 • Bidra om nødvendig til veiledning og undervisning av medisinstudenter og LiS (Lege i spesialisering) og psykologer i utdanning og spesialisering
 • Spesialistene må etter behov kunne dekke funksjoner innen avdelingen på tvers av seksjonene, ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser

Kvalifikasjoner

 • Overlege psykiatri/psykologspesialist i klinisk psykologi (fordypning barn og ungdom eller voksne) med vedtakskompetanse
 • Kompetanse på og erfaring med alvorlig psykoseproblematikk og særlige utfordringer knyttet voldsrisiko
 • Erfaring med ulike metoder og behandlingstilbud til pasientgruppen, tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri vil bli vektlagt
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

Vi vektlegger:

 • Søkers interesse for pasientgruppen og avdelingens fagområder
 • Interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Utpreget gode samarbeidsevner
 • Søkere som trives med en arbeidshverdag som kan være uforutsigbar og krever fleksibilitet
 • Søkere som er trygg og selvstendig i møte med stadig ulike henvendelser og problemstillinger
 • Søkere som er målrettet og løsningsorientert
 • Søker skal ha meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Plettfri vandel

Vi tilbyr

 • Trivelig og kompetent arbeidsmiljø i tverrfaglig team
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Medvirkning til å utvikle og implementere et nytt tilbud
 • Muligheter for faglig utvikling, veiledet forskning og prosjektarbeid
 • Muligheter for rettspsykiatriske oppgaver og konsulenttjenester overfor Kriminalomsorgen og rettsvesen
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktsordning
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • For ansatte i avdelingen gjelder lokale særordninger mht. lønn og fritidskompensasjon
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Mette Elise Tunset
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 45865850
Navn: Antje Gross-Benberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98408238
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri  
Østmarkveien 35
7040 Trondheim
Søk på stillingen