Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Är du specialist inom obstetrik och gynekologi samt intresserad av att bedriva en stor volym högspecialiserad vård med hög kvalitet inom fostermedicin?

Vi erbjuder 

Dig en möjlighet att som sektionschef vara med och leda och att fortsätta utveckla Centrum För Fostermedicins breda verksamhet: från vårdval obstetriskt ultraljud till nationella uppdrag inom avancerad fosterdiagnostik, fosterterapi och fosterkirurgi. En stimulerande och mycket utvecklande tjänst som tillåter dig att använda hela din bredd av kompetens inom obstetrik och gynekologi. Inom Karolinska kan vi erbjuda dig kontinuerlig kompetensutveckling inom ledarskap.

Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset får du självklart också ta del av de förmåner som vi erbjuder.

Om oss                                                                                                                            
Centrum För Fostermedicin (CFM) under Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning är en egen sektion med uttalat samarbete specialister inom Gynekologi, Pediatrik, Radiologi, Genetik, Patologi och socialt arbete med flera.

Verksamheten bedrivs på Karolinska Universitetssjukhusen i Huddinge och Solna av ett team med tolv specialister inom fostermedicin, barnmorskor, undersköterskor, genetisk vägledare och ingenjör. Utöver basverksamhet inom fostermedicin har vi tre nationella högspecialiserade vårduppdrag (NHV) de innefattar intrauterina behandlingar, fosterterapi och förlossning av foster med luftvägshinder s k EXIT-operation. Vi är även del av barnkirurgins tre NHV uppdrag. Vårt patientunderlag kommer från regionen, nationellt och delar av Europa. Centrum För Fostermedicin har ett aktivt samarbete inom fostermedicinska organisationer i Norden och övriga världen.

Vi har en egen beredskapslinje inom fostermedicin årets alla dagar och deltar även i kvinnohälsans jourverksamhet.

För att uppnå en fortsatt utveckling av fostermedicinen bedrivs mycket forskning hos oss både nationellt och internationellt. Knutna till CFM finns bland annat en professor i Obstetrik med inriktning fostermedicin, ett flertal docenter och disputerade läkare. Vi har en egen biobank och drivet ett eget register inom fosterterapi. Vår sektion bedriver även utbildning med kursverksamhet både i Sverige och internationellt.

Om tjänsten

Som sektionschef utformar och resursätter du sektion fostermedicin med de kompetenser som patientgrupperna är i behov av och styr arbetet i samarbete med Omvårdnadschef (OVC) och övriga kollegor inom den medicinska enheten. Du har som chef ett ansvar att fördela arbete och säkra kompetens för alla dina medarbetare så ni tillsammans kan bedriva och fortsätta utveckla verksamheten.

Som sektionschef förväntas du att arbeta del av din tid som chef och del som kliniskt verksam. Uppdraget innebär även ansvar för vården (utfall/kvalitet och produktion), ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare inom egna sektionen. Utöver det förväntas du bidra till en integrering av forskning och utbildning i den kliniska vardagen då vi är en universitetssjukvårdsenhet. Du har även ett ansvar för att våra nationella uppdrag bedrivs med upprättade krav på kvalitet vid interaktion med remitterande vårdgivare och Socialstyrelsen.

Du rapporterar till verksamhetschef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt. Centrum För Fostermedicin har ett uttalat internationellt samarbete där du som chef förväntas förvalta våra patienters bästa, verksamhetens intressen och likväl vara våra samarbetspartners behjälpliga.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och vår vision att utveckla och ge den vård som kan bota och lindra morgon det ingen kan bota och lindra idag. Våra patienter är alltid i fokus.

Vi söker 

Vi söker dig som har ett gott omdöme och trivs att arbeta som del i ett team med läkare, barnmorskor, undersköterskor och andra experter.

Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motivera och tillvarata deras engagemang.

Till dina personliga egenskaper hör lyhördhet, flexibilitet och beslutsförmåga. Du har förmåga att engagera och att bidra till ett positivt arbetsklimat.

Du ser helheten och ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.

Du har ett engagemang för att tillämpa den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i mötet med andra människor. 

Du ansvarar för verksamhetens resultat genom att prioritera, planera och vidta proaktiva åtgärder.

Du har ett intresse att verka för verksamheten internationellt och har en förmåga att skapa professionella kontakter nationellt såväl som internationellt.

Kvalifikationer

Krav:
  •  Legitimerad läkare med specialistbevis i obstetrik och gynekologi. Du har god akademisk kompetens med erfarenhet av forskning, utbildning och förbättringsarbete. Vidare har du tidigare erfarenhet av att framgångsrikt leda och inspirera andra. 
Meriterande:
  • Du är gärna disputerad. 
  • Erfarenhet av ledande befattningar och chefsuppdrag.  
För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb(öppnas i nytt fönster), under "Ansökan läkartjänster".
Välkommen med din ansökan!

Läs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Karolinska Universitetssjukhuset
Centrum För Fostermedicin (CFM): Huddinge / Solna
Kontaktperson
Navn: Fatimah Dabo Pettersson
E-post: fatimah.dabo-pettersson@regionstockholm.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning
Eugeniavägen 23
171 76 STOCKHOLM
sweden