Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Daaeskogen legesenter i Ålesund kommune er der no ledig ein fastlegeheimel med 50 % fastlege og 50 % offentleg arbeid (helsestasjon, sykehjem, veiledning, daglegevakt) fra 01.03.23 og et vikariat i tilsvarende stilling fra 01.01.23. Ein vil kunne ha moglegheter for tilpasninger for den rette kandidaten.
Daaeskogen legesenter eit kommunalt  legesenter. Dette er en veldreven og godt etablert legepraksis med erfarne leger som en kan rådføre seg med, og dyktig hjelpepersonell. Held til i trivelige lokaler i Daaeskogen næringsbygg. Legesenteret har sammen med Kremmergården legesenter eigen avdelingsleiar. 
Heimelen er utan økonomiske hefte/listekompesasjon. Kommunen eig heimelen. Den som tildeles heimelen vil heller ikkje kunne opparbeide seg goodwill på arbeidet som blir utført. Avtalen har gode betingelser. 
Til heimelen inngår deltaking i interkommunal legevakt. Dette er ei veldreven legevakt, der ein jobbar som sjøvstendig næringsdrivande på kveldsvakt i vekedagane og på helg. Det er fastlønn på natt. 
Vilkår for overdragning vært avtalt med heimelshavar etter retningslinjer frå legeforeningen. 
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg
 • Ynskjeleg med selvstendig vaktkompetanse.
 • Overtaking av fastlegeheimel føreset framlegging av tilfredstillande politi-og tuberkulinattest.
Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet
Vi tilbyr
Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet, og vil legge tilrette for spesialisering ialmennmedisin, og du vil få tilbud om ein ALIS avtale. Kommunen vil tilrettelegge for at nyutdannende leger kan tilbys fastlønn 1 år i starten om ein ynskjer dette, før ein går over til sjølvstendig næringsdrivande. Fastlønna lege vil få 15 % bonus på inntjening.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdleiar
Telefon: 414 28 558
E-post: henning.leiv.pilskog@alesund.kommune.no
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Assisteerende Verksemdleiar
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Arbeidssted
Daaeskogen legesenter
Langelandsveien 17
6010 ÅLESUND