Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har alle grenspesialiteter og høy egendekningsgrad. I tillegg til indremedisinske grener har vi egen seksjon for revmatologi/immunologi. Det er kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, hhv 7- og 18-delt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan.

Vi har ledig 2 x 100 % fast stilling for overlege i gastroenterologi. Tiltredelse etter avtale.

Gastroenterologisk seksjon har 7 faste overlegestillinger. 

Faget disponerer senger på felles indremedisinsk seksjon sammen med nefrologisk, hematologisk og endokrinologisk seksjon. Gastroenterologisk poliklinikk har stor aktivitet, og gjør det meste innen diagnostiske og terapeutiske endoskopiprosedyrer og ultralyd. Det er regelmessig MDT-møter, og et tett og nært samarbeid med andre avdelinger, spesielt kirurgisk avdeling. I februar -23 starter det nasjonale screeningprogrammet for kolorektalcancer opp, og på sikt vil det gjøres om lag1000 screeningskopier årlig ved SSK. Miljøet i seksjonen er godt, preget av  stabil lege- og sykepleierdekning over tid. 

Vi søker etter spesialister i gastroenterologi, men også søkere med påbegynt utdannelse vil bli vurdert. 

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfoldog vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialister i gastroenterologi, men også søkere med påbegynt utdannelse vil bli vurdert

Personlige egenskaper

  • Vi søker person med gode samarbeidsevner, er faglig oppdatert og interessert.

Vi tilbyr

  • Godt kollegialt miljø i et ellers ungt overlegekollegium.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Thor Kristian Støle
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 907 69 079
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Audun Hasund
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 38 07 39 35/ 951 29 057
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Indremedisinsk seksjon, Gastroenterologisk enhet, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand