Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune har flere ansatte leger tilknyttet omsorgssenter, Valhalla helsesenter med korttidsplasser og ØHD, helsestasjoner og  flyktningehelsetjenesten. 

Vi lyser ut et svangerskapsvikariat med ett års varighet. Oppstart 15.02.2023.   

Kristiansand kommune har 5 helsestasjoner/Familien hus og 14 bo- og omsorgssenter. Legen vil få tildelt tjeneste ved flere arbeidssteder. 

Stillingen er pr i dag tilknyttet Songdalstunet omsorgssenter og familiens hus vest, men det kan komme endringer. 

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin via egen LIS 3 koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.

Arbeidsoppgaver
Omsorgssenter:
 • Legen har det medisinskfaglige ansvaret ved sykehjemmet. 
 • Legen skal sørge for nødvendig medisinsk oppfølging mens pasienten er innlagt i kommunens institusjon. Institusjonslegen overtar ansvaret for pasienten fra fastlegen ved lengre innleggelser.
 • Legen skal sørge for å innhente nødvendig informasjon fra fastlege ved innleggelse, og at nødvendig informasjon oversendes fastlege ved utskrivelse. 
 • Legen samarbeider tett med sykepleiere.
 • Gjennomføre legevisitt, lage innkomstnotat innen 7 dager, føre diagnoser og funn i fagsystemet, delta i kommunikasjon med pasient, pårørende og medarbeidere m.m.
 • Legemiddelgjennomgang (LMG) 
Helsestasjon:
 • Helsekontroller av barn i samarbeid med helsesykepleier, samt veiledning til foreldre i samsvar med nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Legen inngår i helsestasjonenes tverrfaglige samarbeid med helsesykepleiere, jordmødre m.fl.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med midlertidig lisens kan ikke søke.
 • Villig til å starte på et spesialiseringsløp i allmennmedisin, eller ha en annen relevant spesialitet.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Overlege tilknyttet tjenestene.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS/LIS3. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elin G Bredal Solheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47285595
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tollbodgata 18
4611 KRISTIANSAND S