Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Nord- Gudbrandsdal lokalmedisinsk senter (Nglms) søkes det lege i et 7 måneders vikariat med oppstart i januar 2023. Dette er en 50% stilling i sengeavdelingen, og den kombineres med vakter ved legevakten til 100 % stilling eller etter nærmere avtale.
 

Om institusjonsavdelingen og KAD:
 • NGLMS huser både kommunale, regionale og spesialist helsetjenester.
 • Det regionale tilbudet tjener omtrent 19 000 innbyggere fordelt på 6 kommuner.
 • Her er det en sengeavdeling/institusjonsavdeling som har KAD-plasser, intermediære senger og kommunale korttids-plasser med fokus på rehabilitering.
 • Journalsystem: Profil.

Om legevakten:
 • Det er regional legevakt for 6 kommuner ved NGLMS.
 • Denne er bemannet med lege og annet helsepersonell alle kvelder, netter og helger.
 • Journalsystem: InfoDoc.

Sel kommune tilbyr: 
 • En spennende og utviklende jobb med dyktige kolleger som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet.
 • Faglig utvikling og spesialisering.
 • Kommunal pensjons- og forsikringsordning, og lønns og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk for kommunal sektor
 • Hjelp med bolig

Ved NGLMS er det også tilbud som røntgen, lysbehandling, medisinsk dagenhet og dialyse. Ulike spesialister kommer jevnlig for å ha polikliniske konsultasjoner her. Fysioterapi og ergoterapitjenesten har lokaler i bygget. Otta legekontor er også lokalisert ved Nord-Gudbrandsdalen lokalmedisinske senter (NGLMS).
 
For mer informasjon kan du kontakte en av våre rådgivere på e-post, tlf. 41 70 10 70, eller send oss din søknad. Vi ser frem til å høre fra deg!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Legejobber
Kontaktperson
Navn: Benita Jagitay
Tittel: Rekrutteringsrådgiver
Telefon: 41 70 10 70
E-post: legejobber@tidsskriftet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Legevikar til Otta
Send søknad på mail
Arbeidssted
Otta
.
2670 OTTA
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Legejobber har lansert rekrutteringstjenester og tilbyr rekruttering- og veiledning for leger

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image