Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune har mykje vakker natur og det er gode moglegheiter for friluftsaktivitetar og kulturliv.  
 
Vi er i en spennende prosess med å legge rette for en bærekraftig og framtidsrettet fastlegeordning i Bjørnafjorden kommune. Vi har i dag 24 fastlegar fordelt på 6 legesentre. Vi har no et vikariat ved Os Allmennpraksis grunnet foreldrepermisjon og søkjer etter deg! 
 
Om vikariatet: 
 
Som næringsdrivande fastlege i kommunen har du betre moglegheit til å utforme din praksis slik du ønskjer det. 
·       1350 pasienter tilknyttet listen 
·       Tiltreden november 2022 eller etter avtale. 
·       Initialt 100% vikariat november og desember.  
·       Fra januar 2023 annenhver uke grunnet hjemmelshavers (u.t.) doktorgradsprosjekt og retur fra foreldrepermisjon. 
·       Fra januar kan opplegget tilpasses slik at stilling totalt sett blir ca 100% ved at du har legevakter i "av-ukene". Evt. kan man jobbe mindre vakt, hvis ønskelig. 
·       Deltakelse i ca. 20-delt legevakt på Interkommunal legevakt, stasjon Moberg. Fastlønn på legevakt. 
·       Stor fleksibilitet, både i stillingsbrøk og lengde på vikariatet. 
·       Det holdes regelmessig fagforum 
 
Om du er i spesialisering i allmennmedisin, får du ALIS-avtale som inkluderer rettleiing og individuell utdanningsplan, dekking av kursutgifter og kommunal sjukeforsikring, inntil 10 dagar praksiskompensasjon ved eigen eller barn sin sjukdom (barn under 12 år). 
Kommunen er i en prosess for å møte framtiden i helse og velferdssektor. En god fastlegeordning er en av bærebjelkene for en framtidsrettet primærhelsetjeneste. Selv om dette vikariat er midlertidig, trenger vi fortløpende (fastleger). 
 
Om deg: 
Vi søkjer deg som: 
·       er utdanna lege med norsk autorisasjon 
·       ønskjer spesialisering eller er lege i spesialisering, eller spesialist i allmennmedisin 
·       du meistrar norsk munnleg (nivå B2), engelsk munnleg og kan skrive på norsk, dansk eller svensk 
·       også å bu i naturskjønne omgivelser i nærheten av Bergen 
 
Om Os Allmennpraksis: 
Trygt og stabilt legekontor med over 20 år erfaring. Vi har 6 leger, 4 sekretærer. 
Vårt kontor vil få nye kontorer fra 1.1.2023 og er godt utstyrt. 
Inntredende vikar vil få tett oppfølging. 
Mulighet for ALIS. Kommunen og Os Allmennpraksis tilrettelegger for godoppfølging,  jfr regelverk. 
 
Økonomi: 
Ingen faste utgifter – inntjening fra første dag! 
Kommunen tilbyr ALIS-avtale med utgiftsdekning på inntil kr. 300.000 årlig.  
 
Om Bjørnafjorden kommune: 
30 min (15 minutter med ny E-39 frå oktober 2022) til Bergen sentrum og næraste flyplass (Flesland) 
·       God barnehagedekking 
·       Rikt kultur- og idrettsliv 
·       Nytt, flott kulturhus 
·       Svært gode friluftsmoglegheiter i området for den som er glad i friluftsliv! 
·        
Kontakt for informasjon om stillingen
·       Lars E. A. Haugom 
Ph.d.-stipendiat, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen 
Spes. Allmennmedisin, Sjømanns- og petroleumslege, Os Allmennpraksis 
Lege og veileder ALIS, Bjørnafjorden kommune 
Tlf: 911 78 846; E-post: haugomhelse@gmail.com; www.haular.net 
 
·       Mike Görtz, fungerende enhetsleder Legetjenester; tlf 477 82 162;  mikgor@bjornafjorden.kommune.no 
 
Vi gler oss til å høyre fra deg! 

Vi anbefaler alle interesserte kandidater å søke!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Legejobber
Kontaktpersoner
Navn: Didar Fares
Tittel: Rådgiver
Telefon: 41 70 10 70
E-post: didar.fares@tidsskriftet.no
Navn: Benita Jagitay
Tittel: Rekrutteringsrådgiver
E-post: Benita.Jagitay@tidsskriftet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Holtbrekka 7
5200 OS
Mer om arbeidsgiver

Legejobber har lansert rekrutteringstjenester og tilbyr rekruttering- og veiledning for leger

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image