Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Da håper vi du søker stilling som lege i spesialisering (LIS) hos oss!
 
Klinikk psykisk helse og avhengighet utreder og behandler pasienter innen psykisk helsevern barn, unge og voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Klinikken yter tjenester på lokalsykehusnivå, har områdetjenester for hele Oslo og har ansvar for regionale og nasjonale tjenester innen klinikkens tre fagområder. Andre sentrale oppgaver er fagutvikling, forskning og undervisning. 
Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten psykiatri.. 
Vi har ledige stillinger på Seksjon psykosebehandling Dikemark, Seksjon psykiatri utviklingshemning og autisme Dikemark, Nydalen DPS, Søndre Oslo DPS og Alderspsykiatrisk seksjon. Det er ledige stillinger med tiltredelse snarest.

Er du allmennlege og trenger erfaring fra psykiatri oppfordrer vi også deg til å søke.
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ferdig med LIS 1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt
  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn
Personlige egenskaper
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
Vi tilbyr
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Hyggelig arbeidsmiljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Victoria Akre
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 23027374
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet , Nydalen, Dikemark, Søndre Oslo
Kirkeveien 166
0450 Oslo