Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF søker assisterende fagdirektør innen somatiske fag.

Vi skal styrke laget i en av Midt-Norges største virksomheter og er på jakt etter deg som ønsker å bidra til gode helsetjenester for befolkningen. Som assisterende fagdirektør vil du lede og ha personalansvar for en seksjon i fagavdelingen med spesielt ansvar for somatikk. Seksjonens arbeidsoppgaver omfatter i dag hele bredden av somatiske fag, herunder anskaffelse av private helsetjenester og avtaleoppfølging, samhandling, prehospitale helsetjenester, legemidler/farmasi, e-helse og rehabilitering.

Vi ser etter en strategisk og engasjert assisterende fagdirektør og seksjonsleder med bred forståelse for helsetjenesten og dets politiske føringer. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig ligge på et overordnet strategisk nivå med tanke på å koordinere arbeidet og legge premissene for en god, likeverdig og tilgjengelig helsetjeneste i regionen. 

Arbeidsoppgaver
 • Seksjonsleder med personalansvar for 7-9 ansatte (intern omorganisering pågår)
 • Bidra til ivaretakelse av sørge for- ansvaret innen tjenesteområdet somatikk, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsfordeling
 • Bidra i arbeid med å fremme kvalitet og pasientsikkerhet
 • Delta i regionale og nasjonale råd, utvalg, prosjekter og nettverk, og arbeide opp mot sentrale myndigheter som HOD og Helsedirektoratet
 • Stedfortreder for fagdirektør             
Stillingens innhold vil kunne bli tillagt andre oppgaver og tilpasset og/eller endret ved behov.
 
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen
 • Kunnskap om spesialisthelsetjenestens organisering, styring og ledelse
 • Tidligere erfaring med prosjektledelse, utrednings- og utviklingsarbeid er positivt
 • Forskningserfaring er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • God relasjonsbygger med offensiv, strukturert, resultatorientert og systematisk arbeidsform
 • Vilje til å ta et helhetlig ledelsesansvar
 • Evne til å inkludere medarbeidere og videreutvikle deres kompetanse
 • Positiv, fleksibel og inspirerende
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på personlig egnethet, utdanning, erfaring samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende stilling i en av Midt-Norges største organisasjoner
 • Et tverrfaglig kompetansemiljø, med svært dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser inkludert god pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktperson
Navn: Bjørn Inge Gustafsson
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 99729724
Hjemmeside
Arbeidssted
Wessels veg 75
7502 STJØRDAL