Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har 12 fastlegehjemler, sjukeheimslege og 2 lis1.
Ledig fastlege vikariat i Hustadvika kommune, med mulighet for fast ansettelse.
Oppstart så raskt som mulig!
Legekontoret stillingen er ledig ved er sentralt plassert i Elnesvågen.

Litt om hva vi kan tilby
  • Et stabilt og hyggelig kollegium i de besatte hjemlene
  • Legekontorene driftes med personell ansatt av kommunen.
  • Du kan velge mellom fastlønn eller refusjonsavtale. Om du velger refusjonsavtale vil du beholde 25% av basis tilskuddet. Der er tilskudd ved fravær etter nattevakt, og ved deltakelse på nødvendige kurs.
  • System X brukes som journal system.
Om stillingen
  • Hustadvika kommune har bedret vilkårene for alle legene i kommunen og overtatt driften av kontorene. Dette for å få en lik driftsform, som gjør kommunen svært konkurranse dyktig på de økonomiske betingelsene. Driftsformen vil også gi bedre tid til å følge opp pasientene.
  • Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin, er velkommen til å søke
    Vi tilbyr ALIS-avtale
  • Det hører med til stillingen å delta i legevakt ved Molde interkommunale legevakt
  • Legen må ha norsk autorisasjon, og fullført LIS1 ved tidspunkt for oppstart.
 
Søknader vurderes fortløpende. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!
 
Skriv ut
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hustadvika kommune
Kontaktpersoner
Navn: Petter Aaberg Holen
Tittel: Kommuneoverlege/fastlege
Telefon: 97581502
E-post: petter.holen@hustadvika.kommune.no
Navn: Jan Erik Månum
Tittel: Fastlege
Telefon: 99048704
E-post: jan.erik.maanum@gmail.com
Navn: Anders Høe
Tittel: Enhetsleder Helse og Mestring
Telefon: 926 84 205
E-post: anders.hoe@hustadvika.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlegevikar
Arbeidssted
Fræna legekontor
Sentervegen 125
6440 ELNESVÅGEN