Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 50 min fra Oslo og 50 min fra Gardermoen i naturskjønne omgivelser. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er et akuttsykehus for øvre Buskerud med tilgrensende områder, til sammen ca 75 000 innbyggere.

Ved gyn/fødeavdelingen er det ledig fast stilling for overlege fra høsten 2022.  Tiltredelse etter nærmere avtale med leder.

Avdelingen er en kombinert føde/gyn. avdeling med gynekologisk enhet liggende i flukt med barselavdelingen. Dette skaper en god samhørighet i personalgruppa, god oversikt av pasientenes behov, samt god fleksibilitet i avdelingen. De alle fleste gynekologiske tilstander behandles i avdelingen, stor bredde innen den kirurgiske kompetansen foreligger hos våre gynekologer og de fleste gynekologiske inngrep utføres her. Fødeavdelingen har ca 700 -750 fødsler pr. år. Avdelingen har 6 overleger innen obstetrikk/gynekologi samt 3 LIS leger. Avdelingen har tre ultralydsjordmødrer. Vi er godkjent for utdanning av LIS leger i gruppe 2.
Avdelingen er helt nyoppusset i lyse moderne lokaler.

Hvis du ønsker er det mulig å drive med forskning. Vi skal også i nær framtid satse enda mer på avansert endoskopisk kirurgi.

Hallingdal sjukestugu er en del av Ringerike sykehus og tjenesteplanen inkluderer poliklinisk virksomhet der.

Det kan også være aktuelt med kortere overlegevikariater.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Bred erfaring innen obstetrikk og gynekologi
 • Unge spesialister, eller de som er i ferd til å bli godkjent som spesialist oppfordres også til å søke
 • Gode skandinaviske språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring innen laparoscopisk kirurgi 

Personlige egenskaper

 • Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig dyktige kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for forskning
 • Tjenesteplan og lønn etter gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen som innebærer mulighet for leie av hytter i inn- og utland og mange rabattordninger og kulturtilbud.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Vladimir Petrovic
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 32116110
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 HØNEFOSS
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image